Nyheter

Fler jobb väntas i byggbranschen i höst

8 procent, netto, av arbetsgivarna inom byggbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under årets sista kvartal. Foto: Getty Images

Arbetsgivare i byggbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det fjärde kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +8 procent.
Men sett över tid syns en nedåtgående trend för branschen, det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Byggbranschen har långa processer och ledtider, så även om byggtakten avtar så tar det ett tag innan det får genomslag i jobbprognoserna, säger Per Johansson, vd för Experis i Sverige, en del av ManpowerGroup.

8 procent, netto, av de tillfrågade inom byggbranschen har svarat ja på om de förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under årets fjärde kvartal. Ungefär 13 procent av de tillfrågade företagen har svarat att de tror på en ökning, cirka 4 procent att de kommer att behöva minska på arbetskraften och när sifforna avrundas hamnar branschen på 8 procent. 

Sett över tid pekar trendkurvan något nedåt, och detta är den svagaste prognosen för branschen sedan andra kvartalet 2018.
Prognosen är två procentenheter svagare än förra kvartalet då den låg på +10 procent.Jämfört med motsvarande period 2018 är årets prognos fem procentenheter svagare.
– Men 8 procent är fortfarande ett starkt tal och byggbranschen går tillbaka från väldigt höga nivåer, säger Per Johansson. 

Sverige som helhet visar den starkaste siffran på två år, +10 procent för det fjärde kvartalet 2019. 

–  Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen två procentenheter starkare, då svenska arbetsgivare rapporterade en sysselsättningstrend på +8 procent.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser:
1. Hotell- och restaurangbranschen, +14 procent
2. Offentlig sektor, +14 procent
3. Tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn), +12 procent
4. Transport- och logistiksektorn, +12 procent
5. De gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske), +9 procent