Juridik

Fler kan slå larm med nya visselblåsarlagen

Den nya lagen ger fler möjlighet att larma om oigentligheter på arbetsplatsen. Bild Gettyimages

I förra veckan infördes den nya visselblåsarlagen. Den nya EU-anpassade lagen ger ett förstärkt skydd för personen som slår larm och fler omfattas också av skyddet för visselblåsare.

Sedan den 17 december gäller den nya visselblåsarlagen, som utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv, vilket betyder nya krav och rättigheter jämfört med den tidigare lagen från 2017. Syftet med den nya lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsaren, framför allt för att komma åt korruption, lagbrott mot EU-lagstiftning och bedrägerier.

Fler berörs av lagen

Alla företag med minst 50 anställda har en skyldighet att inrätta en särskild intern rapporteringskanal för visselblåsning. Fler omfattas också av den nya lagen. Den tidigare lagen gällde enbart anställda och inhyrda, den nya skyddar även bland annat arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer i företagsledningen och aktieägare i bolaget. För Byggföretagen har det inte varit något jättetryck bland företag som hört av sig angående lagändringen.

Implementeras successivt

– Vi har valt att informera om den nya lagen på vår hemsida så de flesta har nog hämtat informationen där. Några har dock hört av sig, bland annat har de varit fundersamma om hur de ska lösa det rent tekniskt. Större bolag har också undrat hur de ska göra med sina mindre enheter, den nya lagen kräver att dessa ärenden ska hanteras åtskilt mellan företagen. Samtidigt är det så att detta kommer att implementeras successivt; för de större bolagen vid halvårsskiftet och för de mindre företagen först i december 2023, säger Mats Åkerlind, juridikchef på Byggföretagen.

Den nya lagen i korthet:

  • Arbetsgivare med minst 50 anställda måste inrätta system för hantering av visselblåsarärenden, inklusive tydliga rutiner för uppföljning.
  • Anmälda ärenden ska hanteras av särskilt utsedda personer som är oberoende och självständiga. Arbetsgivaren kan anlita extern part för detta.
  • Visselblåsarens identitet ska hållas hemlig och denne ska skyddas mot repressalier, som exempelvis uppsägning, hot, degradering och försämrade förmåner. Om detta trots allt sker kan skadestånd utkrävas.
  • Fler än tidigare omfattas av skyddet och möjligheten att larma. Utöver anställda handlar det exempelvis om volontärer, konsulter och praktikanter.
  • Det finns tydliga krav på processen, exempelvis vad gäller tidsfrister om återkoppling och gallring av ärenden.

Källa: CRD Protection