Nyheter

Fler kommunpolitiker vill bromsa byggtakten

Foto: Anna Sjöström

Mindre än varannan kommunpolitiker, 45 procent, anser att byggtakten i deras kommun behöver öka. Det är den lägsta siffran på tre år.

Det visar en årlig undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

När motsvarande undersökning genomfördes förra året ansåg två av tre kommunpolitiker, 64 procent, att byggtakten behövde öka. Årets resultat är alltså en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2017. För två år sedan ville hela 78 procent att byggtakten i deras kommun skulle öka. 

47 procent, anser att byggtakten bör ligga kvar på den nuvarande nivån, medan 7 procent vill att byggtakten i deras kommun ska minska. Många kommunpolitiker tycker också att utbudet på bostadsmarknaden behöver förändras. Nästan varannan, 46 procent, anser att kommunen bör ändra fördelningen av bostadsrätter kontra hyresrätter genom att bygga fler hyresrätter.

En fråga som ställdes till politikerna var: ”Hur anser du att din kommun bör förändra den planerade byggtakten för 2018 jämfört med 2017?

Svaren redovisas även länsvis och då är Stockholm det län där flest politiker vill minska byggandet, 16 procent. I Örebro län vill 12 procent minska byggandet och i Uppsala 11 procent.

Det län där flest kommunpolitiker vill öka byggandet är Dalarna (66 %), tätt följt av Blekinge (64).

– Även om bostadsbristen på många platser inte längre är lika akut är det fortfarande många som saknar bostad. Nu krävs innovativt tänkande från bygg- och fastighetsbranschen så att vi bygger de bostäder som folk har råd att betala och som kan hålla i flera generationer, säger Mona Finnström, vd Fastigo, i en kommentar till undersökningen.

Undersökningen genomfördes mellan den 29 januari–7 februari 2018 och besvarades av 2 852 kommunpolitiker i kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnder eller motsvarande i hela Sverige. Undersökningen skickades till 14 057 respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 20 procent.