Nyheter

Fler lägenheter genom ombyggnad

Förra året skapades 1 725 nya lägenheter i Sverige genom att befintliga hus byggdes om.

Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan visar siffror från SCB.

Under 2013 uppfördes 1 725 nya lägenheter genom ombyggnation av befintliga hus. Året innan var tillskottet något mindre, 1 679 lägenheter.

Av ombyggnaderna förra året var 74 procent lokaler som gjordes om till bostäder. Drygt hälften av lägenheterna fanns i hus byggda efter 1950 och 60 procent av lägenheterna ligger i storstadsområdena visar SCB:s statistik.