Nyheter

Fler nya än begagnade bostadsrätter till salu

I mars fanns det fler nyproducerade bostadsrätter till salu än begagnade. Foto: Getty Images

I 11 av Sveriges 21 län var det i mars fler nyproducerade bostadsrätter till salu än begagnade, det visar en undersökning som SBAB gjort med hjälp av siffror från bostadssajten Booli.
– På en del orter lokalt kommer det ta ett tag för marknaden att svälja all nyproduktion, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Andelen nyproducerade bostadsrätter uppgick till 19 589 och på begagnatmarknaden var 19 063 till salu i mars i år. I 11 av Sveriges län fanns nyproducerade bostadsrätter till salu än begagnade.

– På en del orter lokalt kommer det ta ett tag för marknaden att svälja all nyproduktion. Det beror ju bland annat på mängden av bostäder, de konkurrerar med varandra. Osäkerheten om den framtida prisutvecklingen kan också påverka. Men också det att parallellt med att nyproduktionen kommit igång har vi ett regelverk, med två amorteringskrav, som gör att färre kan efterfråga alla bostäder, säger Claudia Wörmann boendeekonom på SBAB.

I vissa län var skillnaden stor, i exempelvis Örebro län fanns det i mars 716 nya bostadsrätter och 372 begagnade. I Uppsala län fanns 1 745 nya bostadsrätter och 699 begagnade.

– Den svajiga prisutvecklingen och faktiskt svårbedömda generella utvecklingen påverkar förstås nyproduktionen mer eftersom du investerar i något som ligger i framtiden. De långa processerna för nyproduktion påverkar på flera sätt.

I mars fanns det 19 589 nya bostadsrätter till salu i hela Sverige vilket är fler än för ett halvår sedan, i september fanns det totalt 15 622. Motsvarande jämförelse på begagnatmarknaden visar att andelen begagnade bostadsrätter var något färre i mars jämfört med i september, 19 063 respektive 21 828.

– Förändringen i utbud på nyproduktionsmarknaden är starkt kopplat till att många bostadsrätter kommer ut samtidigt, i ett nytt projekt eller i en andra etapp. Begagnatmarknaden är mer trögrörlig med säsongsmässiga variationer.

SBAB började göra denna kvartalsvisa undersökning i juli 2017, med juni månads siffror.
– Utbudet påverkar marknaden och är därför intressant att följa. Speciellt nu när nyproduktionen kommit igång. Sen ska man komma ihåg att nyproduktionsmarknaden ju är annorlunda beskaffad, plötsligt kommer ett tillskott på 200 bostäder i samband med att ett nytt projekt kommer ut.  

Finns det någon risk att det produceras för många bostadsrätter?
– Nej, jag bedömer det som att det stora tillskottet kommer att säljas av så småningom men man ska nog räkna med att det tar längre tid. Nyproduktionen leder också till välkomna flyttkedjor. Nu har en del projekt skjutits på framtiden, vilket sannolikt leder till vi kommer ha bostadsbrist i många län. Sen kan man fundera på hur politikerna möjliggör nya innovationer på marknaden, vi måste tänka nytt, både till utformning och upplåtelseform, och ha ett regelverk som möjliggör att bygga precis det, säger Claudia Wörmann.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län och jämfört med september 2017:

                      

Område Begagnatmarknaden Mars 2018 Begagnatmarknaden Sep 2017 Nyproduktion Mars 2018 Nyproduktion Sept 2017
Sverige  19 063 21 828 19 589 15 622
Blekinge län 77 165 25 66
Dalarnas län 227 284 116 83
Gotlands län 87 323 51 184
Gävleborgs län 229 111 222 36
Hallands län 185 398 242 175
Jämtlands län 203 100 52 44
Jönköpings län 199 365 398 147
Kalmar län 171 252 99 65
Kronobergs län 155 431 371 317
Norrbottens län 222 304 113 107
Skåne län 1 812 2 672 2 273 1 719
Stockholms län 6 182 9 478 8 409 7 499
Södermanlands län 316 510 391 418
Uppsala län 699 1 111 1 745 1 731
Värmlands län 229 240 237 97
Västerbottens län 292 392 213 123
Västernorrlands län 294 386 240 142
Västmanlands län 358 481 407 310
Västra Götalands län 1785 2 516 2 683 1 639
Örebro län 372 754 716 509
Östergötlands län 501 555 546 273

Källa: Booli