Nyheter

Fler småhus i JMs nya satsning

JM organiserar om — för att satsa hårdare på småhusproduktion. ”Vi ska bli bäst i Norden på småhus”, säger Anneli Svensson, som utsetts till chef för den nya avdelningen.

JM Småhus blir en särskild avdelning inom JM Bostad Stockholm som ska renodla och öka produktionen av småhus i regionen. Intresset från kunderna att bo i småhus är stort och väntas öka. En nordisk utredningsgrupp inom JM har utvecklat JM:s småhuskoncept.

— För våra kunder innebär beslutet framför allt ett större utbud av attraktiva småhusområden inte bara i Stockholm utan på sikt även i hela Sverige, säger Anneli Svensson, chef för JM Småhus. Ambitionen är att bli bäst i Norden på småhus.

Anneli Svensson kommer närmast från en tjänst som projektledare för uppstartsfasen av JM i Finland. Nu rekryteras medarbetare till den nya avdelningen.