Fler stressade på jobbet

Fler stressade på jobbet
Var femte kvinna och var sjätte man har det så stressigt på jobbet att de riskerar sin hälsa. Det visar en undersökning som gjorts av Stockholms läns landsting.

– Det positiva i årets kartläggning är att psykisk ohälsa och värk i rörelseorganen minskar bland de förvärvsarbetande i länet. Samtidigt är det en varningssignal att fler känner sig stressade på jobbet, eftersom det på sikt kan leda till att den psykiska ohälsan ökar, säger Ola Leijon, ergonom vid arbets- och miljömedicin inom landstinget.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget