Nyheter

Fler stressade på jobbet

Var femte kvinna och var sjätte man har det så stressigt på jobbet att de riskerar sin hälsa. Det visar en undersökning som gjorts av Stockholms läns landsting.

– Det positiva i årets kartläggning är att psykisk ohälsa och värk i rörelseorganen minskar bland de förvärvsarbetande i länet. Samtidigt är det en varningssignal att fler känner sig stressade på jobbet, eftersom det på sikt kan leda till att den psykiska ohälsan ökar, säger Ola Leijon, ergonom vid arbets- och miljömedicin inom landstinget.