Nyheter

Fler vill sälja sina företag

Ägare till små och medelstora företag vill i allt större utsträckning sälja sin verksamhet. Allt färre företag går i arv eller avvecklas helt. En trend som syns även inom byggsektorn.

— Det är betydligt fler som vill överlåta sin verksamhet i dag än när vi gjorde samma undersökning för ett år sedan. Det har skett en nästan tioprocentig ökning av antalet företagare som vill sälja i stället för att avveckla sitt företag eller överlåta det till anhöriga. Det borde vara samma tendens inom byggsektorn, säger Anders Olsson, expert på företagande vid Länsförsäkringar Värmland.

Han tror den främsta anledningen till ökningen är att det är lätt att få ett bra pris för sitt företag. Eller snarare varlätt att få ett bra pris, under försommaren när Länsförsäkringar lät göra intervjuerna.

— Det ekonomiska läget var gynnsamt, man kunde helt enkelt få bra betalt för sitt företag. Nu är läget lite annorlunda, det är svårare att få banklån och köpare tittar mer kritiskt på företagen och har högre avkastningskrav.

Av 1 339 vd:ar eller ägare till företag med 5 till 49 anställda uppgav 40 procent av de tillfrågade att de vill sälja sina företag. Våren 2007 svarade 33 procent av de tillfrågade att de gick i försäljningstankar. 29 procent av dem som i år uppgav att de vill överlåta företagen ville helst sälja till en extern part. 11 procent vill främst sälja till anställda.

Förutom möjligheten att göra sig en slant på sitt företag ser Anders Olsson ytterligare förklaringar.
— Historiskt sett gick företag ofta i arv, men i dag är det inte lika vanligt att barnen tar över sina föräldrars företag. Kanske beror det på att barnen ser hur tufft det är att vara småföretagare i dag? Det kan också bero på den ökade rörligheten i samhället, vilket märks även på företagarsidan, säger han.

Det finns cirka 80 000 byggföretag i Sverige, varav merparten är småföretag med enstaka anställda.