Nyheter

Flera förklaringar till att träpriset ökar lavinartat

Priset på trävaror har ökat med drygt 34 procent det senaste året. Bild: Henrik Ekberg

Medan betongpriset ligger relativt stabilt skjuter priset för trävaror i höjden.
– Det ökade träpriset beror på en kombination av olika saker, samtidigt kan man se det som en försmak av vad som komma skall, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Trävarupriset har det senaste året ökat med 34,3 procent, enligt SCB, vilket är positivt för Sverige som exportland, värre är det för aktörer inom bland annat byggbranschen. Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, säger att många av företagen som är anslutna till bransch- och arbetsgivarorganisationen har det bekymmersamt just nu.

– Vissa har svårt att få tag på råvara eller får betala ett väldigt högt pris, andra får inte ens tag på någon råvara. Det är besvärande att efterfrågan är så stor just nu.

Enligt Robin Ljungar beror det ökade priset på en kombination av olika saker. Dels handelsbekymret mellan USA och Kanada som har gjort att USA importerar mer från Europa. Dels är det en Corona-effekt; ekonomin har länge legat på sparlåga och när hjulen nu börjar snurra mer normalt blir det plötsligt en väldig efterfrågan i hela världen.
– Samtidigt har vi den gröna omställningen som hela tiden pågår och ökar, tillägger Robin Ljungar.  

Nu tror inte Robin Ljungar att priserna för trävaror i Sverige kommer att femdubblas, som de har gjort i USA. Men han hoppas och tror att prisökningen kan fungera som en försmak av vad som komma skall, där vi måste jobba smartare med råvaran.

– Skogen ska räcka till väldigt mycket, den ska ersätta andra byggmaterial, fossila råvaror, bioraffinaderier, framtidens plaster, kompositer och så vidare. Detta måste vi börja tänka på redan nu genom att inte avverka för mycket och tänka smartare så att råvaran räcker för framtida bruk.

Betongpriset har däremot legat mer stabilt. Index-utvecklingen ett år tillbaka för betong landar på 1,7 procent. Sedan januari i år har den legat stabilt på samma nivå. Något som bekräftas av NCC.

– Marknadspriset för betong är stabilt, till skillnad från stål och trä där priset fluktuerar mer. Trots att priserna rör sig på den globala marknaden gällande vissa materialtyper så är det något som vi kan hantera inom ramen för våra projekt, säger Amelie Winberg, presschef på NCC.