Nyheter

Flerbostadshus miljöanpassas för 430 MSEK

Skanska har tecknat avtal med Stockholmshem om att totalrenovera sex bostadshus vid Valla Torg i Årsta, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 430 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2016.
Projektet är en del av Grow Smarter, en satsning för att göra husen mera energieffektiva. 

Uppdraget omfattar totalrenovering av 302 lägenheter och allmänna utrymmen i fyra 13-våningshus och två trevåningshus byggda i början av 1960-talet.

Delar av de allmänna utrymmena på vindsplanen och i markplan kommer att byggas om till 20 nya lägenheter. Marken i anslutning till fastigheterna rustas upp och nya uteplatser till lägenheterna i markplan skapas.

Byggprojektet utgör en del av EU-projektet Grow Smarter som drivs av Stockholms Stad.
Grow Smarter handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

Genom att använda energieffektiva och hållbara lösningar för värme, ventilation och ljus kommer energianvändningen att kunna sänkas  med sextio procent när husen är färdigrenoverade. 

Renoveringarna påbörjas omgående och arbetet ska vara färdigt i början av 2019.