Nyheter

Flest bränder i glesbygd

Det är stor skillnad i hur mycket tillsyn av brandskydd kommunerna utför. Men det finns inget samband mellan antalet inspektioner och antalet bränder, enligt en ny undersökning.

Sveriges kommuner och landsting har i samarbete med Räddningsverket tagit fram en ny rapport som beskriver och jämför säkerheten i kommunerna.

Byggvärlden har tidigare skrivit om att det fuskas med brandskydd vid byggprojekt. Antalet inspektioner från kommunernas sida varierar stort.

Ett exempel från rapporten är att i både Torsby och Torsås är inspektionerna få — men i Torsby har det brunnit betydligt oftare de senaste fem åren.
— Det kan vara så att de som genomför mindre tillsyn jobbar mer med att informera om brandskydd, säger Marcus Cato, handläggare på Sveriges Kommuner och landsting.

Generellt sett brinner det oftare i glesbygdskommuner.
— Eftersom det bara är större bränder som finns med i statistiken tror vi att det spelar roll hur snabbt brandkåren kommer till plats och kan hindra spridning. Där har glesbygdskommuner det sämre med längre avstånd, säger Marcus Cato.