Nyheter

Flest byggarbetare från Polen

Utländsk arbetskraft ökade med 12 procent 2015. Foto: Arbetsmiljöverket.

Under år 2015 har totalt 42 697 utstationerade arbetstagare anmälts i utstationeringsregistret, som Arbetsmiljöverket har tillsyn över.

Av dessa återfinns 42 procent inom branschgruppen ”Byggverksamhet”.

De flesta utstationerade arbetstagarna kommer från Polen.

Under 2015 befann sig i snitt 7 400 utstationerade arbetstagare i sverige varje månad för att arbeta. Totalt anmäldes knappt 43 000 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. 

Majoriteten av de utstationerade fanns inom bygg- och tillverkningsbranschen. De flesta arbetade i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Totalt arbetar 42,2 procent (18 016 personer) av de utstationerade arbetstagarna inom de tre verksamhetsområdena som återfinns inom branschgruppen ”Byggverksamhet”. De utstationerade arbetstagarna kommer främst från företag i Polen och Litauen. Drygt 8 100 arbetar inom ”Byggande av hus” och 7 400 personer arbetar inom ”Specialiserad bygg – och anläggningsverksamhet”.

När det gäller tjänster inom området ”Byggande av hus” utstationeras de flesta arbetstagarna från Polen, Litauen, Tjeckien och Slovakien. För anläggningsarbeten har främst arbetstagare från Polen, Lettland och Irland anlitats.

Antal utstationerade arbetstagare ”Byggande av hus” 2015
1.    Polen (3 019)
2.    Litauen (1287)
3.   Tjeckien (893)
4.   Slovakien (805)
 

Antal utstationerade per verksamhetsområde:
1. Byggande av hus (8119)
2. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (7408)
3. Reparation och installation av maskiner och apparater (4934)

Arbetsmiljöverket administrerar sedan juli 2013 utstationeringsregistret, ett register dit utländska arbetsgivare anmäler att de skickar arbetstagare som ska arbeta i Sverige. Registreringskravet gäller för utländska arbetsgivare etablerade i ett annat land än Sverige, inom eller utanför EU.