Nyheter

Flest dödsolyckor inom byggverksamhet

Många dödsolyckor i byggbranschen har inträffat i samband med lossning och lastning. Foto: Getty Images

Under den senaste tioårsperioden har 87 personer förolyckats inom byggindustrin. Det gör bygg till den värst drabbade branschen totalt sett. Det enskilt farligaste yrket är däremot lastbils-långtradarchaufför.

Det framgår när Arbetsmiljöverket har analyserat de sammanlagt 404 arbetsolyckor med dödlig utgång som inträffade i svensk arbetskraft åren 2011 till 2020. 

Under 2020 inträffade tio dödsolyckor inom byggverksamhet. Under den senaste 10-årsperioden (2011-2020) är bygg den värst drabbade branschen med totalt 87 dödsfall inom flera olika yrken som tillhör byggkategorin.

Den enskilda yrkeskategori som lever farligast är dock lastbils- och långtradarchaufförer. Chaufförer har varit mest utsatt för dödsolyckor i arbete den senaste tioårsperioden med totalt 66 omkomna. Andra drabbade yrken är växtodlare och djuruppfödare (30 döda på tio år), byggnads- och anläggningsarbetare (16), anläggningsmaskinförare (15), skogsbrukare, maskinreparatörer, VVS-montörer och brandmän.

Den vanligaste händelse som ledde fram till en dödsolycka var förlorad kontroll över transportmedel. Detta är en vanlig orsak även inom branschgruppen byggverksamhet (29 procent). Många dödsolyckor har även inträffat i samband med lossning och lastning, fall från tak, föremål som ramlat ner eller förlorad kontroll över maskiner. 

Det är Arbetsmiljöverket som sammanställt dödsolyckor i arbetet under de senaste tio åren. Drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige har dött i arbetsolyckor under perioden. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats, enligt statistiken.

Rapporten visar att det framför allt är män mellan 55 och 64 år som arbetar i enmansföretag, eller företag med få anställda, som råkar ut för dödliga olyckor på jobbet. Under den senaste tioårsperioden har nio av tio som förolyckats i arbetet varit män.

– Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, där man identifierar riskerna och åtgärdar dem, är avgörande i arbetet mot dödsolyckor. Alla kan begå misstag på jobbet, men de måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i en kommentar till rapporten. 

Under 2011-2020 var fyra branscher mest drabbade av olyckor med dödlig utgång:

  • Byggverksamhet (87) 
  • Transportverksamhet (79)
  •  Jord- och skogsbruk (71)
  •  Tillverkningsindustri (52)
Källa: arbetsmiljöverket