Nyheter

Flest konkurser i byggbranschen

Av alla branscher är det byggindustrin som redovisar flest antal konkurser, 727 stycken hittills i år. Det är en ökning med tolv procent jämfört med samma period förra året, enligt statistik från UC.

Flest företagskonkurser finns i byggindustrin som upplever hård konkurrens inte minst i spåren av den svaga konjunkturen. Konkurserna i byggbranschen är hittills i år (jan-jul) 727 stycken. I juli sjönk dock konkurserna till ”endast” 75 stycken, vilket är en minskning från början av året.

– Den osäkra konjunkturen innebär att många tvekar avseende köp av fastigheter och bostadsrätter och det påverkar byggindustrin där många företag finns. Konsekvensen av att det startas färre projekt är en ökad utslagning, konstaterar Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

På andra plats kommer detaljhandeln med 544 konkurser hittills i år. Procentuellt sett är det Information och kommunikation som har det tuffast. Där har konkurserna ökat med 28 procent jämfört med perioden januari-juli 2012.

Totalt sett, över alla branscher, uppgick antalet företagskonkurser till 456 under juli, vilket innebar en minskning med 3 procent jämfört med samma månad 2012. Hittills i år är konkursuppgången 10 procent jämfört med 2012.

Den kommande konkursutvecklingen är svår att förutsäga. Svensk ekonomi står förhållandevis stark och konjunkturen ser sakta men säkert ut att förbättras i de flesta avseenden. Detta förutsätter dock att skuldkrisen i Europa inte förvärras och att den amerikanska ekonomin utvecklas positivt. Fortsätter den svaga internationella konjunkturen försenas även återhämtningen i den svenska ekonomin och innebär att det fortsatt blir svårt för många företag – framför allt små och nystartade – att skapa tillräcklig tillväxt och lönsamhet.

– Vi kommer antagligen att se en fortsatt osäker utveckling av företagskonkurserna ytterligare några månader. Med tanke på den osäkerhet som råder bedömer UC att företagskonkurserna för 2013 kommer att sluta på en ökning med 5 procent, avslutar Roland Sigbladh.

Konkurser byggindustrin 2013

Jan 120
Feb 128
Mars 123
April 109
Maj 93
Juni 79
Juli 75

Tot: 727