Nyheter

”Flexibla arbetsplatser skapar vinster inom många områden”

Jacob Birkeland, presschef på Skanska.

Jacob Birkeland, presschef på Skanska, tror att medarbetarna tar med sig den digitala flexibiliteten som pandemin har krävt, men konstaterar också att kontoret trots allt spelar en viktig roll. 

Hur agerar ni kring vaccinationsfrågan för era anställda och hur tänker ni om framtida restriktioner?
– Vi följer myndigheternas rekommendationer och försöker stötta samhället så gott vi kan genom vårt agerande och vår kompetens och resurser. 

 Hur har ni påverkats ekonomiskt av Coronapandemin?
– Faktum är att 2020 var ett rekordår med en rekordvinst för Skanska på aggregerad nivå. Totalt sett har vi ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning som gör att vi överstiger vårt finansiella koncernmål för 2020. Vi har hanterat dessa tuffa tider väl och trots en andra pandemivåg har vår Byggverksamhet och Projektutveck­lingsverksamhet fortsatt varit sta­bila.

Har ni permitterat under det senaste året? Kan det i så fall bli tal om nyrekrytering till hösten?
– Nej, vi har inte permitterat personal i Sverige.

Vad tar ni med er från pandemin, till exempel vad gäller hemarbete, digitala möten, osv?
– Våra oerhört duktiga yrkesarbetare har arbetat på med social distansering ute på projekten. Vad gäller de kollegor som främst utgår från ett kontor har väldigt mycket fungerat mycket bättre än förväntat, till exempel att klara av arbetet med färre resor. Det vi framför allt saknar är kreativa och personliga möten där vi bygger idéer, nätverk och uppmuntrar varandra. Våra kontor och andra arbetsplatser blir därför fortsatt viktiga platser. Kontoret har sin självklara roll att spela. Men samtidigt tror vi att vi kommer att ha en högre grad av flexibilitet i var vi arbetar än före pandemin. Flexibla arbetsplatser skapar vinster inom många områden: effektivitet, ekonomi, klimat, hälsa och säkerhet, med mera. Digitalisering möjliggör flexibilitet, bidrar till högre effektivitet och kortar avstånd mellan människor och kompetenser, samtidigt som det minskar resande. Digitala hjälpmedel gör bland annat att våra medarbetare och projekt har enklare tillgång till expertis och kompetens från andra funktioner eller andra geografier. 

Hur tror ni branschen i stort har förändrats av pandemin?
– Precis som i många andra branscher ser vi att det går att utföra vissa uppgifter på andra sätt – genom digitala hjälpmedel och ibland på distans. Framåt vittnar både Byggföretagens konjunkturrapport och våra egna analytiker om en återvändande investeringsvilja hos så väl statliga som privata aktörer. Vi ska dock komma ihåg att finansiering skulle kunna bli en utmaning eftersom många offentliga budgetar minskar på grund av minskade skatteintäkter och ökad användning av skattemedel för att bekämpa pandemin samt för att stimulera ekonomierna. Detta kan ses i USA på anläggningsmarknaden där konkurrensen också ökar. Å andra sidan ses ofta byggbranschen som en viktig del av samhällsekonomin när den återigen ska börja snurra. Vi sysselsätter många individer, underentreprenörer och lokala företag i anslutning till projekten.

Hur ska ert företag möta upp en Coronafri bransch rent strategiskt och organisatoriskt?
– Inom till exempel vår byggverksamhet driver vi flera tusen projekt och sysselsätter tiotusentals människor. Vi är överlag nöjda med hur vi har hanterat pandemin utan några större produktionsstörningar. Vi agerande tidigt för att skydda anställda och företaget i stort. Detta var möjligt med duktiga kollegor som lyckats parera de ändrade förutsättningarna väl. Nu gäller det att strukturera alla erfarenheter och nya insikter för att stärka oss som bolag.