Nyheter

Flytande hus ska bli självförsörjande

Foto: Jose Campos Photografy

Ett nytt portugisiskt projekt håller för närvarande på att utveckla flytande hus som ska kunna klara sig månader utan energi- eller vattentillförsel utifrån. Start-upföretaget GoFriday har redan sålt flera husmoduler, och vill nu satsa på fler länder med långa kuster, såsom Sverige. 

Inte helt otippat för ett land som Portugal satsar GoFriday på väggmoduler med kork som isolermaterial.

– Det är ett väldigt naturligt och lätt isolermaterial, säger Fernando Seabra-Santos, professor i oceanografi, entusiastiskt när vi besöker verkstaden i portugisiska Coimbra, där hans företag håller till.

GoFriday, som är en avknoppning från forskning vid det portugisiska universitetet i Coimbra, tillverkar husbåtar utanför den vanliga standarden. Beroende på vilken nivå på teknik och utförande som kunden vill ha båten i, kan företaget leverera husbåtar med hög grad av självförsörjning. 

– Vi kan till exempel tillverka egen energi till 100 procent, även vintertid, beroende på var i världen båten ska ligga. Åtminstone kan vi i Portugal vara helt självförsörjande under sex månader, säger professor Seabra-Santos, som också varit vicerektor vid Coimbras universitet.

Även om den första nivån på husbåten i princip förutsätter elförsörjning från det landbaserade nätet, kan båtar byggda enligt nivåerna ”L2”, ”L3” och ”L4” förse människorna ombord med egenproducerad el från solpaneler på taket. Samma sak gäller vattenförsörjningen: nivå L1 förutsätter uppkoppling mot kommunalt VA, medan L2- och L3-båtarna levereras kompletta med en vattentank på upp till 4 200 liter på taket. Båtar byggda på experimentnivån L4 är tänkta att kunna rena vatten från omgivande sötvattenkällor. 

– Allt avloppsvatten skulle då ledas via en reningsanläggning som skulle ta bort ungefär 90 procent eller mer av det organiska avfallet, förklarar GoFriday-grundaren Seabra-Santos.

Reningstekniken för L4-nivåbåtarna är därmed inte framme vid målet ännu – det ombordrenade vattnet kan ännu inte användas som dricksvatten eller ens släppas tillbaka i sjön, men företaget experimenterar vidare. Framdriften av GoFridays båtar har hittills inte byggt på någon särskilt miljövänlig modell, utan husbåtarna har förutsatts drivas med bensin- eller dieselmotorer.

En annan unik aspekt med företaget är deras närmast Ikea-inspirerade affärsmodell för paketering och leverans: husbåtarna kan förpackas i ett antal ”platta paket”, skickas med vanlig lastbilstransport och sedan monteras på plats. Inga specialtransporter eller breda laster, med andra ord, även om en nackdel kan sägas vara att utbildad personal också måste resa till monteringssiten; båtarna får inte sättas upp av lekmän. 

Hittills har husbåtar sålts till bland annat Frankrike, Kina och USA. Men inför den närmaste framtiden vill företaget växa på nya marknader – och siktet är bland annat inställt på Sverige, med sin långa kust och många båtägare.

– Fram tills idag har jag inte lyckats sälja någon husbåt i Norden. Men jag skulle vara glad om några svenska kunder kommer till oss, säger Fernando Seabra-Santos.

Utöver användning som husbåt kan företagets flytande moduler användas som restauranger, konferenslokaler och festplatser för uthyrning. Och mycket mer – professor Seabra-Santos ser förstås bara möjligheter med företagets husbåtar.

JOAKIM RÅDSTRÖM, frilansjournalist

FAKTA: GoFridays husbåtar

  • Portugisiska företaget GoFriday tillvekar en unik sorts husbåtar i robusta men förhållandevis lätta material. En flytkropp med dubbla kölar à la katamaran i fiberglas har försetts med förstärkningar i väderbeständigt förzinkat stål. Träväggarna är av ThermoWood-behandlad furu, medan tak och fasta trämöbler är byggda i avancerad TRICAPA-panel. Fönstren består av dubbla eller tredubbla argongasisolerade Planitherm-skivor. 
  • Husbåtarna kan dock tillverkas i en mängd olika utföranden och storlekar: företaget säger sig ha sammanlagt över 300 olika alternativ för kunderna. 
  • Priset för en 18 meter lång husbåt med två sovrum, badrum, terrass runtom, solpaneler och vattenreningsverk kostar enligt GoFriday cirka 3 miljoner kronor.

FAKTA: Portugal

Yta:                  92 212 km2 (Sverige: 447 435 km²)

Befolkning:    10,4 miljoner (Sverige: 9,9 miljoner)

Huvudstad:    Lissabon (550 000 invånare i själva staden; 2,7 miljoner i hela storstadsregionen) 

Republiken Portugal är egentligen mycket gammal, och bildades ursprungligen år 868 e.Kr. I modern tid styrdes landet länge, 1932-1968, av den hårdföre diktatorn António Salazar. Idag är landet en demokrati med marknadsekonomi och blomstrande kultur- och turismsektorer. Under den senaste finanskrisen hade Portugal dock svårt med betalningarna.

 

 

 

Hemsida: www.joakimradstrom.com

E-postadress: [email protected]

Telefonnummer: 073-656 76 17