Nyheter

Flyttbart hus sökes!

Den som vill kan ansöka om att flytta sitt hus till Vallastaden. Bild: Linköpingsexpo2017

Varför bygga nytt när det går att återanvända gammalt?
Vallastaden i Linköping tar ett annorlunda grepp när det gäller markförsäljning.
– Vi har reserverat en tomt för den som vill flytta sitt hus hit, säger Julia Lantz, flyttombud på Linköpingsexpo.

Det finns många människor som älskar sina hus men som kanske tycker att placeringen är fel, trafiken för störande eller grannarna för jobbiga.
Vallastaden erbjuder en lösning på problemet.

Linköpings kommun genomför under våren och sommaren 2015 en annorlunda markanvisning. Den riktar sig främst till privatpersoner som vill flytta ett befintligt hus till Vallastaden.
– Här bygger vi stort och smått, högt och lågt för alla sorters människor. Det enda som nu saknas är ett hus med lite mer historia. Därför har vi reserverat en tomt för den som vill flytta sitt befintliga hus hit, säger Julia Lantz, flyttombud och byggprojektledare på Linköpingsexpo AB.

Juryn har inga begränsningar vad gäller färg, material eller utseende på huset. Det spelar heller ingen roll vart huset står idag.
– Vi är öppna för förslag. Men vi ser gärna ett hus som är lite äldre och har en historia eftersom Vallastaden är en nybyggd stadsdel. Det ska vara ett hus som både passar in och tillför stadsdelen någonting, säger Julia Lantz.

Fastigheten är på 320 kvadratmeter och tillåter ett bostadshus om maximalt 200 kvm fördelat på två plan.
Kostnaden är 995 000 kronor, men till detta tillkommer kostnader för gemensamhetsanläggningar och anslutning till sopsystemet. Dessutom måste husägaren själv ombesörja flytten av huset.

Varför ska man flytta sitt hus till Vallastaden? Vad har ni att erbjuda?
– Vi erbjuder en stadsdel i framkant. Vi bygger en ny, tät stad från grunden. Flyttar man hit får man vara med i uppstarten av en helt ny stadsdel. Dessutom erbjuder vi ett riktigt bra läge med cykelavstånd till centrum och närhet till både universitet, sjukhus och arbetsplatserna i Mjärdevi – samt till naturen.

Enligt en färsk undersökning, som undersökningsföretaget CMA gjort på uppdrag av Linköpingsexpo AB, verkar det finnas intresse för att flytta sitt hus. 3 av 10 svenskar mellan 18 och 75 år uppger att de skulle vilja flytta sin nuvarande bostad till ett bättre läge om det var möjligt.
Mest flyttbenägna är de som bor i mellanstora städer. Av dem säger 50 procent att de skulle vilja flytta sitt hus. I åldern 30-60 år är det hela 57 procent som kan tänka sig att flytta sin bostad. Par utan hemmavarande barn är allra mest positiva.

 

FAKTA VALLASTADEN

•Vallastaden kommer i första etappen att innehålla 1000 nya bostäder där ungefär hälften är hyresrätter. Den nya stadsdelen invigs i samband med ett bo- och samhällsexpo 2017.

•Den reserverade tomten är 320 m2 och huset som flyttas kan vara max 200 m2 fördelat på två plan.

•Den största kvadratiska formen huset kan ha är 8×13 meter

•Ansökan om att flytta till den reserverade tomten ska vara inne senast den 31 augusti.

•Mer information finns på www.husflytten.se