Nyheter

Flytten till Ljusdal blev början på en ny epok

När företaget flyttades från Stockholm till Ljusdal uppmärksammades det stort i lokalpressen.

Från en verksamhet som startade på en cykel till en världsledande aktör för projektinformation – Byggfakta och Docu Nordics är en riktig framgångssaga. Nu slår man samman Byggfakta och Sverige Bygger.
– Vi har aldrig varit bättre rustade än vi är nu tidigare, säger Stefan Lindqvist, vd, Docu Nordic AB.

Allting började 1936 med att Bengt Wigart, grundaren till företaget, samlade in bygglov från kommunen som han sedan cyklade runt med och sålde till olika byggherrar i Stockholm. Det var starten på bolaget Byggnadsupplysning som är själva ursprunget till dagens Byggfakta. Mycket har hänt sedan dess. Tekniken har utvecklats och bolaget har vuxit, flyttat och bytt ägare flera gånger. Men kärnan i verksamheten är fortfarande den samma.

– Det handlar fortfarande om att samla in information och sälja till intresserade köpare. Affärsidén är den samma nu som då. Vi kopplar ihop köpare och säljare men skillnaden är att vi idag kan förlita oss på vår långa och gedigna erfarenhet. Vi är bäst i världen på det vi gör, säger Stefan Lindqvist som är vd för Docu Nordic AB där Byggfakta ingår.

Han har själv gått den långa vägen inom företaget. Han började 1985 och har på nära håll kunnat följa bolagets utveckling. Men det hände en hel även innan han klev in på kontoret i Ljusdal.

– Företagets riktiga utveckling tog fart när Sture Wigart tog över efter sin pappa på 60-talet. Han hade en förmåga att hela tiden hitta nya affärsmöjligheter och utveckla erbjudandet till kunderna, säger Stefan.

Byggnadsupplysning hade sin verksamhet förlagt i Stockholm ända fram till 1971. Då beslutade man att flytta undersökningsverksamheten till Ljusdal. En av anledningarna var att det var lättare att hitta arbetskraft som var intresserad av att stanna i företaget. Men om Sture Wigart inte hade haft en stuga i Järvsö kanske det aldrig hade blivit någon flytt.

– Han spenderade en del av sin lediga tid i Järvsö på vintern. På något sätt kom han i kontakt med några kommungubbar som övertalade honom att flytta verksamheten. Och på den vägen är det, säger Stefan.

Själva omlokaliseringen av kontoret från Stockholm sköttes rent fysiskt av Ljusdals företagarförening. Man åkte helt enkelt ner och lastade ombord inredning och register på lastbilar och körde upp allt till de nya lokalerna i Ljusdal. När Sture Wigart sedan sålde verksamheten 1985 till Management flyttades även huvudkontoret upp från Stockholm och sedan dess har man varit kommunen trogen oavsett ägarkonstellation. En av anledningarna är att man lyckats med ambitionen att attrahera och behålla personal.

– Hela grunden för vår verksamhet är undersökarna som sitter och ringer till kontakterna på byggföretagen. Det handlar om att lyfta telefonluren och få fram den rätta informationen. Vet du inte vilka frågor du ska ställa så får du inte fram något från den du pratar med. Det är själva hjärtat och motorn i vår verksamhet, säger han.

När vi går igenom bolagets historia ur ett längre perspektiv så har det skett påfallande många ägarskiften och förändringar i koncernens sammansättning. Sture Wigart flyttade till London när han hade sålt bolaget för att starta en liknande verksamhet internationellt. Han återkom dock som ägare 1996 tillsammans med riskkapitalbolaget Segulah. Då blev också Stefan Lindqvist vd för företaget.

– Det blev något av en omstart när Sture och Segulah kom in som ägare. Vi gjorde en rejäl resa och blev ett lite mindre bolag men fullt fokus på kärnverksamheten. Vi dubblerade omsättningen på två och ett halvt år. Det var ganska kul och vi jobbade mycket teknisk utveckling, säger han.

Efter ytterligare några ägarbyten hoppade Stefan av tjänsten som vd för företaget 2001 och startade tillsammans med Sture Wigart och Peter Sjöberg Docu group. Tanken var att dra igång samma typ av verksamhet ute i Europa.

Verksamheten i Sverige var inledningsvis ganska blygsam. Under de följande åren efter starten köpte man upp Citymark, Svenska Media och Skandinavisk Sjukvårdsinformation. Först 2009 förvärvade man Byggfakta och två år senare Sverige Bygger och Norge Bygges. Redan från start slog man ihop insamlingsorganisationerna för Byggfakta och Sverige Bygger men man behöll försäljningsorganisationerna.

– Vi ville öka kvalitén på det vi gör och få mer resurser till att samla in information på ett bättre och smartare sätt. Man har konkurrerat med två olika varumärken på marknaden, Sverige Bygger och Byggfakta, men i grunden samma data. Det har funnits vissa skillnader men 95 procent varit lika. Nu tar vi steget fullt ut och slår samman verksamheterna, säger han.

Förutom alla affärer och företagets framgångsrika expansion lyfter Stefan Lindqvist fram den tekniska utvecklingen som verksamheten genomgått. Under lång tid förmedlades projektinformationen med tidningar som såldes på abonnemang. Tryckeridelen var en viktig del av företaget men i slutet av 80-talet började man istället jobba digitalt.

–  Det var en väldigt kul resa när vi gick från papper till att skicka ut informationen på disketter. Man öppnade världen för hur man sorterar information på ett helt nytt sätt. Vi har alltid varit världsledande och de mest innovativa inom vår nisch och det kommer vi fortsätta vara även i framtiden, säger han.

När han blickar framåt ser han en fortsatt expansion och flera möjligheter till framtida affärer.

– Vi har en bra produktmix och vi fortsätter investera mycket i teknisk utveckling. Vi kommer fortsätta växa på prognos och analys och har alla förutsättningar att göra någonting bra, säger Stefan Lindqvist.