Krönikor & Debatt

Folkfinansiering – framtidens allmännytta

Joakim Kaminsky. Foto: Kaminsky Arkitektur

Bostadsmarknaden i Sverige är dysfunktionell. Som arkitekt ser man det dagligen. Från första parkett.

Det mesta handlar om var finansmarknaden vill placera sina pengar. Ena stunden är det bostadsmarknaden som gäller, i nästa kontor eller något annat. Rent arkitektoniskt blir resultatet ofta likriktat och, lika ofta, av dålig kvalitet.

Förr var allmännyttans viktigaste fokus att skapa ett hem till människor. I dag har även allmännyttan blivit vinstdrivande. Var finns stoltheten? Vill vi inte skapa goda och hållbara städer med klimatsmarta byggnader som alla kan bo i eller bygger vi enbart för att få avkastning på kapital?
Jo. Självklart.

Det finns ett glapp inom byggsektorn i dag, ett tomrum som allmännyttan lämnade efter sig när de blev marknadsmässiga. Folkfinansiering kan fylla det tomrummet.

I Västerås står två nybyggda hyreshus. Ett på många vis unikt projekt. De blev verklighet tack vare så kallad crowdfunding – folkfinansiering. Hyreshusen är klimatsmarta, långsiktigt hållbara och vackra. Husen är byggda av ETC Bygg, ritade av Kaminsky Arkitektur och Arkitekt Hans Eek och stod klara för inflyttning sommaren 2021.

Så här gick det till i Västerås. Den som gick in med pengar i något av husen gjorde det i form av en andel (eller flera). Varje andel låg på 10 000 kronor. Sparandet kunde göras månadsvis eller med ett engångsbelopp. Projektet har värderats till 100 miljoner vilket är väsentligt högre än byggkostnaden på 68 miljoner kronor. Allt överskott investeras i nya byggprojekt i stället för att ta ut vinst. Därmed har de boende bland de lägsta hyrorna i Västerås när det gäller nybyggda lägenheter.

Tillsammans skapade vi ett långsiktigt hållbart typhus byggt i massivt trä, med passivhusstandard och extremt låga energiförluster, certifierat enligt FEBY Guld och med minimerad användning av gips, betong och plast. Husen har en blandning av ettor, tvåor men också några större lägenheter. Här bor småbarnsfamiljen, pensionären och studenten.

Västerås var först ut, men liknande hus kommer att byggas även i Malmö, Växjö och Kumla.

Så vad kan vi göra för att underlätta folkfinansiering? 

– Ett långsiktigt investeringsstöd från staten.
– Större öppenhet från banker när det gäller att betrakta folkfinansierat kapital som säkerhet.
– Stöd för att start upp nya folkfinansierings grupper runt om i landet.

Vem vågar gå före? Vem vågar bygga på mindre orter? Vem vågar leda utvecklingen av hållbart byggande? Vem är långsiktig förvaltare?

Det går, Västeråsprojektet är ett bevis på det. Folkfinansiering är framtidens allmännytta.

Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur