Juridik

Föll ner i hisschakt och bröt ryggen – nu döms bolaget för arbetsmiljöbrott

domarklubba
Stockholms Byggsyndikat stämmer tre byggbolag. Foto: Getty Images

En arbetare på en byggarbetsplats i Karlstad föll tio meter nerför ett hisschakt och bröt ryggen och bäckenet. Nu får arbetsgivaren betala 250 000 kronor i böter för arbetsmiljöbrott.

Under 2020 pågick en ombyggnad av en befintlig byggnad i Karlstads kommun. Byggarbetaren hade till uppgift att sätta upp gipsskivor på en vägg i anslutning till ett hisschakt. För att komma åt vägg där gipsskivor skulle sättas upp hade han lagt tre brädor över hisschaktet.

När han sedan ståendes på brädorna utförde arbetet tappade han balansen och föll cirka tio meter ner i botten på hisschaktet.
Av fallet ådrog han sig frakturer i den första och andra ländryggkotan, på den femte
ländryggkotans högra sidoutskott och i den högra delen av bäckenet.

Arbetade utan instruktioner

Arbetaren saknade både utbildning och tidigare erfarenhet av arbetet. Enligt strafföreläggandet består brottet i att arbetsgivaren dels inte ställde upp ett fallskydd och dels inte gav arbetaren instruktion för hur arbetet skulle utföras eller instruktion för hur arbetet skulle utföras för att vara säkert.

Byggföretaget har ännu inte godkänt föreläggandet, enligt uppgift från Åklagarmyndigheten till Nyhetsbyrån Siren. Företaget kan motsätta sig föreläggandet och gå till domstol i stället.

Källa: Nyhetsbyrån Sirén

logo
Anna Sjöström