Politik

”För regeringen är kriminaliteten en prioriterad fråga”

Skärmdump på bostadsminister Johan Danielsson från Byggmarknadskommissionens konferens.

Det ska vara svårt att fuska, enkelt att åka fast och straffet ska vara kännbart, sade bostadsminister Johan Danielsson (S) vid Byggmarknadskommissionens konferens.
Det var extremt roligt att ta del av rapporten, kampen mot arbetslivskriminaleten är prioriterad för regeringen.

Ett par av Byggmarknadskommissionens 22 förslag rör sekretessfrågor; dels vill man se en särskild lag för att bryta sekretess mellan myndigheter vid arbetslivskriminalitet, dels ändra sekretessreglerna så att företags skattekonton kan granskas av upphandlare.

Johan Danielsson delar bilden av att dagens sekretessregler mellan myndigheter försvårar arbetet mot kriminaliteten.

– Det vore magstarkt att ifrågasätta det. Regeringens ambition är att ta bort dessa omotiverade sekretessregler som hindrar effektiv kontroll- och inspektionsverksamhet, sade han vid slutrapport-konferensens politikerdebatt där även Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forsell medverkade.  

På frågan från moderator Willy Silberstein om varför regeringen ska lyckas med att förändra sekretessreglerna nu, när det inte gått tidigare, svarade Johan Danielsson att det helt enkelt blir upp till regeringen att motbevisa skeptikerna.

– Vår utredning som berör detta kommer med en delrapport i januari och slutbetänkandet i juni och det är regeringens absoluta ambition att ta bort dessa omotiverade sekretessregler.

Arbetskraftsinvandringen

Johan Danielsson ser också ett behov av skärpta regler vid arbetskraftsinvandring.

– Absolut. Den internationellt sett helt unikt generösa arbetskraftsinvandringslagstiftning som vi har haft sedan Alliansregeringen införde den har lett till ett utnyttjande av människor på den svenska arbetsmarknaden. Vissa skärpningar presenterade vi innan jul och nu har vi en lagrådsremiss ute med förslag som är i linje med kommissionens åtgärdsförslag. 

Riksdagsledamot Johan Forsell (M) tycker det finns flera intressanta förslag i kommissionens rapport. Till exempel vad gäller sekretessreglerna.

– Men att ”se över” sekretessreglerna tycker jag är för svagt. De behöver förändras. Ambitionen måste vara mera tydlig. Vi vill att myndigheter har en skyldighet att slå larm till varandra eller till polis när man stöter på oegentligheter eller fusk.

Högre lönekrav

Johan Forsell vill se en höjning av lönekraven vid arbetskraftsinvandring, som också kommissionen tycker till om i rapporten. Kommissionen hänvisar till en pågående utredning om arbetsinvandring som kräver ett arbetsmått på minst 75 procent samt krav på att den berörde ska kunna få goda levnadsvillkor på den erbjudna lönen. I dag är kravet en deltidslön på minst 13 000 kronor, men detta krav missbrukas av oseriösa företag som låter arbetstagaren jobba mer än halvtid för lönen.   

– Vi tycker att lönekravet ska ligga på 27 500 kronor, vilket är mer än en fördubbling av det som gäller i dag. Detta tror jag krävs. I dag ligger nivån på 13 000 kronor för en halvtidstjänst som i realiteten blir en heltidstjänst.  

Johan Danielsson tror att problemen inom byggsektorn kommer att vara märkbart mindre vid utgången av nästa valperiod.

Kommer att bli bättre

– Det är jag övertygad om. Regeringen har haft fokus på arbetslivskriminalitet under flera år och det finns en växande samsyn här mellan fack och arbetsgivare. Gemensamt kommer vi att vända det här. Och vi har heller inget annat val, sade han och fortsatte:

– För regeringen är arbetslivskriminaliteten en prioriterad fråga. Det ska vara svårt att fuska, lätt att åka dit och kostsamt när man väl åker dit. Byggmarknadskommission har lagt fram mycket intressanta förslag som vi ska granska noga med öppna sinnen.

Johan Forsell:

– Situationen är allvarlig. Jag tror det kommer att gå att förändra, men jag tror det kräver ett lite annat förhållningssätt än tidigare för det tar väldigt lång tid att ändra lagar. Jag tror det kan vara bättre att ta ett halvt steg framåt och anpassa lagstiftningen, i stället för att ta ett jättesteg som tar lång tid att genomföra.

– Alla förslag som kommissionen kommer med ligger inte på politikens bord, men jag tror på mycket av detta. Sen tycker jag också att vi måste börja använda lagstiftning vi redan har på ett bättre sätt och det är en resursfråga. Så det handlar både om att ta nya initiativ samt förbättra det som redan finns.