Nyheter

”För vi har tagit studenten”

Ett 30-tal elever tog examen från Skanskagymnasiet i Växjö i veckan. Alla har erbjudits en provanställning i företaget. ”Det här är ett sätt att få en intern pipeline”, säger Susan Westberg, HR-direktör på Skanska Sverige AB.

Det är studenttider i Sverige – och så även på Skanskagymnasiet i Växjö, en fristående skola som ägs av Skanska.

Ett 30-tal elever har i veckan gått ut från det 4-åriga tekniska programmet. Några väljer att studera vidare på högskola, men för de allra flesta väntar jobb på Skanska.

– Vi har erbjudit alla elever en sex månaders provanställning, säger Susan Westberg.

Syftet med Skanskagymnasiet är att fungera som en rekryteringsbas för framtida chefer i produktion. De börjar som biträdande arbetsledare och kommer sen att utvecklas i företaget.  Byggprocessen går som en röd tråd genom utbildningen där teori varvas med praktik.Erfarna Skanska-medarbetare deltar som gästföreläsare och delar med sig av sina erfarenheter. Efter avslutad utbildning erbjuder Skanska eleven en provanställning i en arbetsledande position.

– Det är viktigt att börja ute på projekten och lära sig jobbet den vägen. Därför har vi erbjudit eleverna jobb som biträdande arbetsledare. Internrekrytering är viktigt för oss.

Hösten 2009 startade Skanska det treåriga teknikprogrammet, som är riksrekryterande. Sedan två år tillbaka erbjuder man, bland ett fåtal gymnasium i Sverige, den fyraåriga utbildningen.