Nyheter

Förändringar i Swecos styrelse

Valberedningen föreslår vidare omval av de nuvarande ledamöterna Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda styrelseledamöter minskar till sju, från dagens åtta.

– Sweco har utvecklats på ett fantastiskt sätt under senare år och det är ett lämpligt tillfälle att lämna över ordförandeskapet till en person som kan bidra med nya idéer och perspektiv. Johan Nordström känner bolaget väl i sin roll som en av huvudägarna och har en relevant erfarenhet från andra bolag och styrelseuppdrag, säger Olle Nordström, Swecos styrelseordförande och ordförande i valberedningen, i ett pressmeddelande.

Johan Nordström har varit ledamot i Swecos styrelse sedan 2012 och arbetar som vd för familjeföretaget Skirner AB. Han är född 1966 och har en arkitektexamen från KTH i Stockholm. Johan Nordström är idag ordförande i Besqab AB och ledamot i bland annat Hemfrid i Sverige AB och Sparbössan Fastigheter AB.