Nyheter

Förbättrade marginaler för avknoppat bolag

Peab industri lämnade en stark rapport på tisdagen. Marginalerna har förbättrats.

Peab avknoppade delar av verksamheten till Peab Industri. Inom verksamheten ligger bland annat Katrineholmsfabriken där prefabricerade element tillverkas, som skalväggar och bjälklag.

Under fjärde kvartalet 2007 ökade nettoomsättningen med 19 procent till 2 134 miljoner kronor.

För helåret 2007 ökade nettoomsättningen med 22 procent till 7 325 miljoner kronor. Resultatet förbättrades med 46 procent till 486 miljoner kronor.

— Det är glädjande att kunna presentera ett första bokslut som eget börsbolag med en tillväxt på 22 procent kombinerat med ökad lönsamhet. Vi har under året förvärvat nio företag och genomfört stora investeringar, finansierat via eget kassaflöde. Detta stärker ytterligare vår ställning och närvaro på våra lokala marknader, säger VD Mats O Paulsson.