Nyheter

Förbättrat resultat för NCC

NCC redovisade ett bättre resultat och en ökad omsättning under 2013 jämfört med året före.

NCC:s resultat före skatt landade på 2,4 miljarder kronor för 2013, att jämföra med 2,3 miljarder året före. Även omsättningen ökade. Under 2013 omsatte företaget 57,8 miljarder kronor – året före var summan 57,2 miljarder.

Sett till fjärde kvartalet minskade företagets orderingång till 14,3 miljarder kronor från 15,4 miljarder samma period föregående år.

Både omsättning och resultat före skatt förbättrades jämfört med fjärde kvartalet året före.

Omsättningen var 21 (19) miljarder kronor och resultatet landade på 1,5 (1,3) miljarder