Nyheter

Förbereder för fingeravtryck

Samuel Asarnoj, vd för affärsområdet Byggarbetsplats, inom divisionen ASSA ABLOY Global Solutions.

I januari i år genomförde ID06 en övergång till nya, säkrare systemet. Nu förbereder man för att höja säkerhetsnivån ytterligare genom att byta teknologi i kortläsarna samt erbjuda sina kunder biometrisk avläsning. Detta underlättas genom ett nytt samarbete med Assa Abloy.


Den 21 januari i år stängde ID06, som hanterar in- och utpassering på byggarbetsplatser, ner sitt gamla system. Syftet med omställningen var att öka säkerheten och minska fusket. De nya korten är starkare kopplade till individen, och därmed svårare att missbruka. Nu, ett halvår efter övergången, har ID06 levererat över 580 000 nya kort till 75 000 företag.

– Den signal vi fått är att det blivit mer uppförsbacke för de som vill fuska, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06.

I dagarna presenterade ID06 ett samarbete med Assa Abloy för att fortsätta utveckla sina tjänster. Nästa steg i arbetet med att öka säkerheten vid in- och utpassering är utbytet av teknologin i kortläsarna. I januari 2022 kommer den gamla Mifare-tekniken att stängas ned och teknologi som stödjer den nya standarden PIV måste finnas på plats.

Byggsektorn är ett prioriterat tillväxtområde för Assa Abloy eftersom de uppmärksammat att allt fler byggbolag aktivt efterfrågar system för att kunna säkerställa att endast behörig personal befinner sig på arbetsplatsen.

– Vi har blivit ID06-partner för att delta i utrullningen av den nya kortstandarden samt ge byggbranschen möjlighet att välja teknologi för access, säger Samuel Asarnoj, vd för affärsområdet Byggarbetsplats, inom divisionen ASSA ABLOY Global Solutions.

Bolaget ser stora möjligheter med biometrisk access till byggarbetsplatser där fingeravtryck kopplas till ID06 kortidentiteter. Biometri står för kroppsigenkänning, och identifiering kan ske med en kort- och fingeravtrycksläsare, eller bara genom att skanna sitt fingeravtryck. Denna teknik används redan flitig i många länder i Europa, till exempel Storbritannien.

– Med fingeravtryck kommer man bort från möjligheten att manipulera kort och identiteter. Vi har tusentals referensprojekt inom byggsektorn i Storbritannien, där vi erbjuder skräddarsydda lösningar med biometri, vilket ger full inblick i vem som passerat.

Även från ID06 ser man positivt på biometri.

– Vi har länge tagit höjd för biometri. Fingrarna har man ju alltid med sig, och jag tror inte heller vi är långt borta från ansiktsigenkänning. Jag tror vi kommer se den här tekniken i byggbranschen ganska snart, säger Thor Jonsson.

Det kommer att vara upp till varje byggherre och arbetsplats att avgöra om de vill införa biometrisk identifiering. De nya korten är förberedda för tekniken, som är godkänd och säker ur integritetssynpunkt.

– Vi läser av ett fingeravtryck och gör då en id-parning med ID06-kortet. Vi lagrar dock ingen biometrisk data utan fingeravtrycket blir en envägskrypterad textsträng, i full enlighet med GDPR sedan många år, berättar Samuel Asarnoj.

Diskussionerna kring integritet i samband med biometri är något som ID06 tar på största allvar.

– Det gäller att ha respekt för och bemöta människors eventuella rädsla eller oro. Men vi upplever att debatten har svängt, och den här tekniken hänger ihop med utvecklingen i hela samhället. Vi ser bara fördelar. Det blir enklare att göra kontroll på arbetsplatser och en säkrare och sundare bransch, säger Thor Jonsson.

 FAKTA

  • ASSA ABLOY är ett globalt företag inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. 
  • Koncernen är också ledande inom identitetskontroll med elektroniska nycklar, kort, nyckelbrickor samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem. 
  • Med 49 000 medarbetare i över 70-talet länder omsätter man cirka 94 miljarder SEK.

ID06

  • Lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. 
  • Är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.
  • Idag ägs ID06 AB av Byggföretagen (f.d. Sveriges Byggindustrier), Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.