Nyheter

Förbereder ny upphandling av Södertälje sluss

Så här ska nya slussen se ut. Bild: Sweco

I november valde Sjöfartsverket och Züblin Scandinavia att avsluta sitt samarbete i projektet Södertälje sluss. När sjöfartsverket nu förbereder för en ny upphandling får inget gå fel.

– Vi skaffar oss en lägesrapport av projektets status så att vi kan gå ut med bra underlag så att upphandlingen blir så smärtfri som möjligt, säger Joel Smith, Infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

Hösten 2016 påbörjades arbetet med att bygga om Slussen i Södertälje kanal och bredda farleden. Sjöfartsverket upphandlade Züblin Scandinavia AB för uppdraget, som ingår i Mälarprojektet för att öka tillgängligheten till Mälarens hamnar. I kontraktet ingick bland annat slusshuvuden, slussportar, slusskammaren, teknikhus, ny klaffbro över kanalen och ny spont längs hela kanalen.

Markförhållandena visade sig vara problematiska och arbetet drog ut på tiden, och i november 2019 meddelade Sjöfartsverket och totalentreprenören Züblin att man valde att gå skilda vägar. De geotekniska utmaningarna ledde till förseningar i cirka två år och fördyring med en miljard.

”Arbetssättet har inte fungerat med de förutsättningar som råder i marken längs kanalen och i slussområdet som ligger på en rullstensås. De exakta markförhållandena har varit mycket svåra att förutse och ställt till med större problem än förväntat”, skrev Züblin i ett pressmeddelande i höstas.

Nu förbereder sig Sjöfartsverket för en ny upphandling, som man inte vill ska gå fel. Slutbesiktningen av Züblins påbörjade arbete inleds den 15 april. Besiktningen innebär en lägesrapport av projektets status, information som ska ligga till grund för det nya underlaget.

– Mer än hälften av projektet återstår, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

I höst planerar Sjöfartsverket att gå ut med anbudsförfrågan.

– Att man avbryter med en entreprenör och måste göra om upphandlingen hör inte till vanligheterna och är inget som vi har rutiner för. Vi måste gå ut med ett så bra underlag som möjligt, inte bygga in för mycket risker i anbudet.

Först till våren 2021 räknar man med att kunna ha en ny entreprenör på plats och inriktningen är att projektet blir klart i slutet av 2022. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle arbetet varit klart 2019. Den nya kostnadsprognosen är på mellan 2,5 till 3,0 miljarder kronor.