Nyheter

”Förbereder oss inför några tuffa år”

Wavin
Drainman är en av Wavins produkter. Foto: Wavin

Till följd av den försämrade marknadssituationen kommer Wavin Sverige att säga upp 17 kollektivanställda på grund av arbetsbrist.

Wavin Sverige inledde året med ett relativt gott resultat, men på grund av förändringar på marknaden ser företaget att försäljningsvolymen kommer att minska.

För att möta den förändrade marknadssituationen har Wavin varit tvungna att se över sin produktionskapacitet och fatta beslut om förändringar i produktionen. Därför kommer man nu säga upp 17 kollektivanställda på fabriken i Eskilstuna på grund av arbetsbrist.

– Produktionen kommer att övergå från 5-skiftsarbete till en hybridmodell där vissa fortsätter att arbeta i 5-skift och andra går över till 3-skiftsarbete. Detta innebär att några av våra nuvarande kollektivanställda blir överflödiga, berättar Henrik Falck, Country Director för Wavin Sverige. Han fortsätter:

– Vi är medvetna om att vi har några tuffa år framför oss och har därför tvingats att vidta långsiktiga åtgärder för att skapa de förutsättningar som krävs för att bibehålla en stark och konkurrenskraftig verksamhet.

Förhandlingarna med både IF Metall och Unionen har avslutats och uppsägningarna kommer att genomföras under vecka 26 och vecka 27.

– Detta är naturligtvis ett mycket tungt beslut som ledningen har behövt fatta. Men för att öka våra möjligheteter att möta en föränderlig marknad och kundernas behov anser vi att det är nödvändigt att genomföra omstruktureringar när marknaden bromsar in, avslutar Henrik Falck.

Wavin är verksamma inom VA och VVS med fokus på distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.