Nyheter

Förbjuds utföra arbeten på den privata marknaden

Borås Stads Servicekontor får inte utföra arbeten på den privata marknaden. Det står klart efter en dom i Stockholms tingsrätt.

Sveriges Byggindustrier anmälde Borås stad till Konkurrensverket för snedvridande konkurrens, och tingsrätten gick på samma linje. De konstaterar att servicekontoret  bedrivit olaglig verksamhet.

Det kommunala servicekontoret utför i första hand arbeten åt kommunen. Det handlar bland annat om vatten- och avloppsarbeten, underhåll av vägar, asfaltering och snöröjning. Men när de kommunala uppdragen inte räcker till så vänder sig servicekontoret också till den privata marknaden och utför uppdrag åt både privatpersoner och företag.

Verksamheten har bedrivits under andra ekonomiska förhållanden och utan det avkastningskrav som gäller för privata konkurrensutsatta företag, menar Sveriges Byggindustrier.

Det framgår av domen att det inte är transparent för utomstående hur servicekontoret sätter sina priser i olika upphandlingar och att servicekontoret har en särställning i förhållande till de privata aktörer som konkurrerar på den privata marknaden. 

Kommunen får sex månader på sig att stoppa den privata verksamheten. Om domen inte följs väntar vite på tre miljoner kronor. Domen kan överklagas.