Nyheter

Förbud på flera byggen efter razzior

Två inspektörer från Arbetsmiljöverket och Skatteverket på myndighetsgemensamma kontroller inom byggverksamhet. Foto: Arbetsmiljöverket

Vid en gemensam myndighetskontroll av drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet hittades både illegal arbetskraft, brister i personalliggare och bristande arbetsmiljö.

– Det sorgligaste är att så många personer jobbar med liv och hälsa som insats, säger Arne Alfredsson, tillförordnad avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Åtta myndigheter har i uppdrag från regeringen att arbeta tillsammans för att stoppa brottslighet inom arbetslivet. Kontrollinsatsen pågick under hela förra veckan och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga.

– Den här typen av myndighetskontroller sker alltid oanmält eftersom vi vill se hur verkligheten ser ut. Urvalet av arbetsplatser gjorde delvis utifrån indikationer från de olika myndigheterna men också utifrån tips från allmänheten, säger Arne Alfredsson, ansvarig för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar var några av de vanligaste bristerna. Men det som Arne Alfredsson tycker är mest alarmerande är hur många som faktiskt går till jobbet med livet som insats.

– Vi hittar alltid brister när vi gör våra kontroller. Men det är sorgligt att så många ska behöva riskera liv och hälsa. Den här gången var det ett av fyra företag som fick omedelbart förbud. Det gör oss bekymrade för detta ska inte vara okej på arbetsmarknaden 2019. Ingen ska behöva riskera att komma till skada eller inte komma hem alls.

Under kontrollveckan besökte myndigheterna närmare 75 byggarbetsplatser – såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt – och drygt 100 företag blev kontrollerade. Vanliga brister var fallskyddsutrustning som saknas eller är bristfällig, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna.
Förutom Arbetsmiljöverket deltar Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.

Kontrollresultaten kan leda till vidare utredningar hos de andra myndigheterna som deltar i kontrollsamarbetet.
– Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Byggnads välkomnar myndigheternas arbete.

– Det behövs en rejäl upprensning i byggbranschen. Oseriösa och rent kriminella företag har tagit sig in på Sveriges byggarbetsplatser. Det är hög tid att samhället visar sina muskler och slår tillbaka, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

FAKTA

Några resultat från kontrollinsatsen:

  • Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. 
  • Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsavgifter. 
  • En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister. 
  • Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare. 
  • Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.  


Fakta om regeringsuppdraget :

De åtta myndigheter som ingår i de regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Uppdraget går ut på att hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet. Syftet är att statens insatser ska få större effekt eftersom brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden.

Antal genomförda myndighetsgemensamma kontroller hittills:

2017 = 161 2018 = 1 130 2019 Januari–augusti = 1 210

Myndighetskontrollerna pågår under 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

Källa: Arbetsmiljöverket