Nyheter

Fördubblad vinst för Peab

Peab fördubblar vinsten och ökar omsättningen. Framtidens orosmoln ska skingras med en ny anläggningssatsning . Det visar senaste delårsrapporten.

När NCC nyligen redovisade sin delårsrapport hade bolagets vinst sjunkit med cirka 20 procent jämfört med samma halvår 2007. Men för Peab är läget ljusare. Bolagets resultat för första halvåret 2008 är 519 miljoner kronor, att jämföras med 286 miljoner kronor under första halvåret 2007. Under samma period ökade även omsättningen med 13 procent till 16 833 miljoner kronor jämfört med 14 892 för första halvåret 2007.

Precis som för byggbranschen i stort syns en liten avmattning. Orderingången för första halvåret 2008 uppgick till 17 896 miljoner kronor jämfört med 20 165 för motsvarande period 2007, en minskning med 11 procent. Nedgången förklaras av sämre tider på byggmarknaderna i Norge och Finland.

Positivt är att orderingången för den svenska byggdelen och på anläggningssidan ökade jämfört med motsvarande halvår 2007. För att öka satsningarna i Finland och Norge sjösätter Peab etableringen av en nordisk anläggningsorganisation med ambitionen att öka närvaron på den finska och norska marknaden för anläggningsarbeten.

Peabs vd Mats Paulsson skriver i en kommentar att utsikterna för den nordiska byggmarknaden är osäker men att osäkerheten främst rör bostadsproduktionen.
— Men vi gör fortfarande bedömningen att när den allmänna oron över den ekonomiska utvecklingen har lagt sig, finns det stora långsiktiga behov av nya bostäder på samtliga marknader där Peab verkar, säger Mats Paulsson.