Nyheter

”Förebyggande arbete och ökad samverkan”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Inom EU omkommer i snitt nio personer om dagen i arbetsplatsolyckor. Nu har EU har tagit ytterligare ett steg i arbetet med att främja en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.

– Alla länder tjänar på att vi ökar vår samverkan och utbyter kunskap, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s), som deltagit vid ministerrådsmötet i Luxemburg för att diskutera framtidens arbetsliv.

EU:s arbetsmarknadsministrar har träffats i Luxemburg för att ta debattera förslaget om en nollvision mot dödsolyckor, som presenterades i våras.

– Sverige har kommit långt i det här arbetet, särskilt inom bygg tar branschen ett stort ansvar. Sverige har också varit pådrivande för att EU ska arbeta för en nollvision mot dödsolyckor. Ingen ska behöva dö på jobbet. Vi behöver öka kunskapen om de faktorer som leder till att människor förolyckas och arbeta med förebyggande åtgärder, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.  

I EU dör i snitt nio personer om dagen i arbetsrelaterade dödsolyckor, totalt inom alla branscher. Målet med den nya arbetsmiljöstrategin är att EU-länderna ställer sig bakom gemensamma och nationella åtaganden för att förhindra allvarliga olyckor och dödsolyckor. Bland annat vill Sverige fokusera på att länderna genomför utbildningar i riskutsatta branscher och fler arbetsmiljöinspektioner.

– Utbildning kring säkerhet och risker måste införas redan i skolan. Det förebyggande arbetet är väldigt viktigt.

Andra åtgärder är att ta fram jämförbar statistik, bland annat med hjälp av EU:s myndigheter inom arbetsmiljö, samt bli bättre på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det handlar inte bara om att byta erfarenhet mellan länder utan också mellan olika branscher.

Utstationerade arbetare från andra EU-länder är överrepresenterade bland dödsolyckorna som sker på svenska arbetsplatser. Runt var fjärde utstationerad arbetare kommer från de baltiska länderna.

 – Jag hade ett bra samtal med Lettlands arbetsmarknadsminister. Många utstationerade byggarbetare kommer från just Lettland. Vi har ett gemensamt intresse och ett gemensamt ansvar mellan länderna, säger Eva Nordmark.

Hon lyfter också arbetet mot den osunda konkurrensen som en kugge i nollvisionsarbetet.

– Vi ser en tydlig koppling mellan arbetslivskriminalitet och olyckor. Var tredje om omkommer saknar till exempel kollektivavtal. Det här är jätteviktiga frågor där regeringen tillsatt resurser, men där ännu mer måste göras.

Eva Nordmark pekar till exempel på att regeringen nyligen tillsatt en nationell delegation där Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Johan Lindholm, ordförande Byggnads representerar byggbranschen. Andra initiativ har handlat om att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare ska betala skatt i Sverige från första dagen, samtidigt som Arbetsmiljöverket fått mer ekonomiska resurser att genomföra kontroller på byggarbetsplatser.