Nyheter

Föreslår ny elsäkerhetslag

Bo Diczfalusy och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Staffan Thorsell

Elbehörighetsutredningen föreslår att en helt ny elsäkerhetslag skapas.

Två nyheter för företagen är kravet på att upprätta så kallade egenkontrollprogram samt att företag som vill åta sig installationsuppdrag först måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket.

I veckan överlämnade utredare Bo Diczfalusy elbehörighetsutredningens betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att se över och lämna förslag till förbättringar av regelverket när det gäller vilka krav som ska ställas på dem som utför elektriska installationer.

Utredningen föreslår att en helt ny elsäkerhetslag skapas. Två nyheter för företagen är kravet på att upprätta så kallade egenkontrollprogram som garanterar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser, samt att företag som vill åta sig installationsuppdrag först måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket.

− Jag är positiv till flera av regeringens förslag. Nu kommer utredningen att skickas på remiss så fort som möjligt. Först därefter tar vi i regeringen ställning till vilka förslag som kommer att förverkligas. Vi anser att det är mycket viktigt att förändringarna är väl förankrade i branschen, sa Ibrahim Baylan (s) i samband med att rapporten lämnades över i Rosenbad.

Från EIOs sida är man också positiv.

− Vi är positiva till utredningens förslag. Kravet på att installationsföretag ska upprätta egenkontrollprogram och registrera sig hos Elsäkerhetsverket kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer. Vi skapar en sundare bransch, säger Jan Siezing, vd på EIO.

− Konsumenter och kunder är de stora vinnarna eftersom de kan kontrollera att företag som de överväger att anlita har tillräcklig kompetens och står under tillsyn.

EIO har länge efterlyst en reformering av behörighetsregelverket som i sina äldsta delar är över hundra år gammalt.

− Regelverket har varit snårigt eftersom det ändrats, byggts på och kompletterats i omgångar. Betänkandet är därför ett viktigt steg i en nödvändig moderniseringsprocess av de regelverk som styr elteknikbranschen.

EIO välkomnar också utredningens besked om att låta Elsäkerhetsverket närmare definiera begreppet elinstallationsarbete.

− Vilka arbetsuppgifter som påverkar elsäkerheten och som därmed ska kräva behörighet är en mycket viktig fråga som påverkar alla våra medlemmar. Jag hoppas att regeringen följer utredningens uppmaning och ger Elsäkerhetsverket i uppdrag att föreslå en tydligare avgränsning.

EIO har under hela utredningen understrukit behovet av personliga ID-kort som kan intyga att en elinstallatör eller yrkesperson arbetar i en seriös verksamhet. Utredningen väljer dock att inte föreslå ett statligt system.

− Vi hade velat gå längre och införa individuell legitimation för de som utför jobbet. Samtidigt har jag respekt för utredningen eftersom det är komplicerat att införa ett sådant system. Det här är något vi själva får ta tag i och lösa med våra medlemmar.