Nyheter

Föreslår utbyggnad av Arlanda

Bromma flygplats har ingen framtid.

Istället vill regeringen satsa på en utbyggnad av Arlanda.

Den slutsatsen drar utredaren Anders Sundström i sin rapport ”Mer flyg och bostäder”.

Regeringen utsåg i december 2014 Anders Sundström till samordnare med uppdrag att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen.

På måndagen presenterade han sin rapport ”Mer flyg och bostäder” och redovisar fem slutsatser och förslag.

  • Arlanda flygplats kapacitet måste öka
  • Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038
  • 30 000 bostäder i stället för en flygplats är viktiga för tillväxten
  • Omfattande utbyggnader av Arlanda och anslutningar krävs
  • Regeringen måste ta ett helhetsansvar

Avtalet om Bromma flygplats löper ut 2038. Arlanda flygplats behöver byggas ut för att klara den tillväxt i resandet som förväntas vid Arlanda. När det är gjort får även flygtrafiken vid Bromma plats på Arlanda och möjliggör bostadsutbyggnad i Stockholm. Det handlar om en omfattande utbyggnad av Arlanda med ny rullbana och terminaler samt åtgärder i anslutande järnvägar och vägar.

– Ledtiden för att bygga ut Arlanda är 20 år och därför måste planeringen starta nu. Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038. Den ägs av Stockholms stad som vill bygga 30 000 bostäder. Medborgarna kommer inte heller om 20 år att acceptera en flygplats nästan mitt inne bland växande stadskärnor. Bromma behövs inte heller när Arlanda flygplats är utbyggd, säger Anders Sundström, i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Flygtrafiken bedöms öka, framför allt vad gäller internationellt resande, och näst intill fördubblas i Stockholm fram till år 2040.

– Effektiva flygresor inom landet och internationellt är av avgörande betydelse för Stockholmsregionens och Sveriges tillväxt­möjligheter. Därför måste kommande behov av flygplatskapacitet säkras. Bostadsbristen är det största hindret mot Stockholms tillväxt.