Företag i Örebro stäms i Arbetsdomstolen

Företag i Örebro stäms i Arbetsdomstolen
Byggnads stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet. Foto: Getty Images

Byggnads och ett företag i Örebro är oeniga angående lönen till en arbetare. Facket stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet och kräver skadestånd på totalt 180 000 kronor.

Den tidigare medarbetaren började jobba för byggbolaget i december 2020 med en timlön om 150 kronor. När han inte erhöll lön för december 2021 och januari 2022 frånträdde han sin anställning med sista arbetsdag den 28 februari 2022. Han fick senare en utbetalning med beteckningen ”lön”, men ingen annan information om vad insättningen avser.

Han kontaktade förbundet, som kallade bolaget till förhandling. Bolaget uteblev utan att meddela förhinder. Samma sak upprepade sig när Byggnads senare kallade till central förhandling.

Nu har facket skickat in en stämningsansökan till Arebetsdomstolen. Byggnads anser att byggbolaget undlåtit att betala ut delar av intjänad lön, ersättning för arbetstidsförkortning, reskostnadsersättning, sjuklön och semesterersättning. Utöver att bolaget ska betala ut lön med mera till den tidigare anställde kräver facket också skadestånd på 80 000 till arbetaren, samt skadestånd till förbundet på totalt 180 000 kronor.

Relaterade artiklar

”Högerregeringen får inte backa in i framtiden”
Byggnads: Staten måste slå ner på fuskarna
Det tycker Byggnads om nya huvudavtalet
Nytt regeringsinitiativ ska utestänga oseriösa aktörer