Nyheter

Företag överklagar förbud <br/> att sälja byggställningar

I september förbjöd Arbetsmiljöverket tre företag att sälja vissa byggnadsställningar med komponenter av märket Unihak. Strax därefter fick ett av företagen, Alustep System AB, ett föreläggande om att ersätta komponenter de sålt med felfria. Företaget öve

Förbudet att sälja produkterna vid vite av 500 000 kronor är en relativt ovanlig åtgärd och riktar sig till Bromölla Ställningsmontage, Materialgården West AB samt Alustep System. Anledningen är att Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på riskerna med att använda produkterna. När Sveriges tekniska forskningsinstitut testade dessa visade det sig att de inte uppfyllde kraven i typkontrollintyget.

Alustep får nu en månad på sig att återkalla komponenterna och ersätta dem med nya — alternativt ersätta köparna med vad de sålt komponenterna för. Det är ingen djärv gissning att det kan bli en dyr affär för Alustep.

I sin överklagan skriver Alustep att Arbetsmiljöverket dragit sina slutsatser om komponenternas farlighet på ett ofullständigt underlag. Alustep har anlitat en oberoende konsult som vid en granskning kommit fram till att verkets slutsats inte kan dras på så bristfälligt underlag. Och att återkalla allt ställningsmaterial av märket Unihak står inte i proportion till den eventuella säkerhetsrisk som föreligger, skriver företaget.

Lennart Lundquist

Fakta Dnr RET 2008/41420

Förklaring RET: RE står för Avdelningen för regelarbete och expertstöd och T för Enheten för Teknik och marknadskontroll på Arbetsmiljöverket