Nyheter

Företagen som vann flest anbud

Under 2021 teckande Sweco ramavtal med Jernhusen gällande tekniska konsulttjänster. Foto: Getty Images

De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var anbudsgivarna som vann flest anbud.

Varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. År 2021 annonserades över 18 421 upphandlingar, det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Statistiken visar också att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började.

Trots det ökande intresset lämnas det i 40 procent av upphandlingarna bara 1 eller 2 anbud. I knappt var tionde upphandling lämnas däremot över 10 anbud. Det är vid upphandling av IT-tjänster samt hälso- och sjukvård som intresset är som störst.

De flesta kontrakterade anbudsgivare 2021 var byggföretag. Totalt 1 713 företag inom byggindustrin tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2021. De stod tillsammans för 4 099 kontrakterade anbud, eller cirka 17 procent.

Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var de anbudsgivare med flest kontrakterade anbud 2021.

– De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Antal kontrakterade anbud 2021

 1. Sweco Sverige AB 238 anbud
 2. . WSP Sverige AB 236 anbud
 3. ÅF-Infrastructure AB 197 anbud
 4. Norconsult AB 134 anbud
 5. Ramboll Sweden AB 107 anbud
 6. Tyréns Sverige AB 105 anbud
 7. Svevia AB (publ) 91 anbud
 8. Peab Anläggning AB 89 anbud
 9. Atea Sverige AB 86 anbud
 10. Bravida Sverige AB 74 anbud
 11. NCC Sverige AB 68 anbud
 12. Johnsson & Johnson AB 60 anbud
 13. Stena Recycling AB 56 anbud
 14. Ligula Hospitality Group AB 54 anbud
 15. Samhall AB 52 anbuD

Källa: Upphandlingsmyndigheten