Nyheter

Företagens önskelista till politikerna

Partierna har olika sätt att se på byggfrågorna. Nu vill företag i byggbranschen ha långsiktiga spelregler från politikerna. ”Ge oss förutsättningar som står över tiden, så man hinner dra efter andan nån gång”, säger Christer Brodin på All-Snickerier i Sä

Han är vd och delägare i fyramannaföretaget All-Snickerier i Sävar. Han vill också gärna att uppsägningstiderna blir kortare så att han snabbt kan anpassa företagets kostym till orderingången – utan att försämra de anställdas försörjningstrygghet. – En arbetslöshetsförsäkring som gick in snabbare när någon blir friställd tycker jag skulle vara en väldigt bra grej. Jag skulle vara beredd att teckna en sån försäkring om det var en låg premie, säger Christer Brodin. Även Carl-Gustaf Lindh, vd för trähusproducenten Villafabriken i Växjö med 15 anställda, vill ha en långsiktig bostadspolitik – som dessutom stimulerar till byggande av hyresrätter. – Det gäller att skapa ett regelverk som vi vågar tro på och lita på. Stimulansen kan vara investeringsstöd eller moms- reduktion eller någon annan form av morot för fastighetsägare att driva och äga hyresrätter. Andra frågor som han tycker är viktiga för den nya regeringen att ta tag i är bristen på äldrebostäder, flexiblare planprocesser och upprustningen av miljonprogrammet. De båda vd:arna ger alliansregeringen godkänt för mandatperioden – även om Carl-Gustaf Lindh tycker att regeringen har tagit för lätt på bostadspolitiken. Håkan Ohlsson, vd för bostadsbyggaren Wisab i Visby med drygt 50 anställda, pekar på två andra åtgärder som den nya regeringen måste ta tag i. Dels vill han ha en samhällsbyggnadsminister, dels vill han att allmänhetens möjlighet att överklaga byggplaner ska begränsas. – Hela tiden kör vi fast i överklagandeprocesser. Att det ska ta fem till sju år är helt orimligt. De här ständiga överklagandena hämmar Sveriges utveckling, säger Håkan Ohlsson. – (Mats) Odell har i och för sig varit lyhörd, men han driver inte bara våra frågor. Det behövs. För Jonas Arlid, vd på åttamannaföretaget Arlids Smide i Växjö, är den viktigaste frågan att trygga återväxten i smidesbranschen. Han menar att politikerna måste anpassa antalet utbildningsplatser till den förväntade efterfrågan på arbetskraft. – Vi behöver fler smeder. Det finns ingen utbildning för byggnadssmeder, utom en privat utbildning via lärlingskap i Stockholm, säger han. Alliansen får godkänt av Jonas Arlid för mandatperioden, han gillar särskilt sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar, men han är missnöjd med fakturamodellen i rotavdraget. – Rotavdraget är kanon, men när vi företag tog över risken från Skattemyndigheten, då gick det för långt. Fakturamodellen är ett jättekrångel. Jag tackar hellre nej till de uppdragen.

Kära statsministern…

  • Förkorta uppsägningstiden
  • Ge oss långsiktiga spelregler
  • Stimulera hyresrättsbyggen
  • Gör planprocessen flexiblare
  • Rusta upp miljonprogrammet
  • Färre överklaganden av bygglov
  • Samhällsbyggnadsminister
  • Utbilda för yrken som behövs