Nyheter

Förhandlar med 13 orter

Sveriges första höghastighetsjärnväg ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Foto: Anna Sjöström

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

Nu står det klart vilka stationsorter som man kommer att inleda förhandlingar med.  

– Vi har valt den kortaste, rakaste och därmed billigaste vägen, säger Hans Gustaf Wessberg, en av de två förhandlingspersonerna.

Under ett uppstartsmöte på måndagen med kommuner och regioner har Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman informerat om hur förhandlingsprocessen kommer att se ut samt vilka kriterier som ligger till grund för val av sträckning och stationsorter.

 Vi har i dag informerat berörda kommuner och regioner om sträckningsval genom Småland och att vi inledningsvis kommer att förhandla om totalt 13 stationsorter. Nu startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg, säger HG Wessberg.

De 13 stationsorter längs de nya järnvägssträckorna som inledningsvis kommer att ingå i förhandlingarna är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar inleds också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också får del av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen.

Vidare kommer man att förhandla om den sträcka genom Småland som går via Värnamo. Växjö och Älmhult blir däremot utan stopp.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet. Vid valet av stationsorter har vi bland annat tittat på antal invånare, resandeprognoser, stationens betydelse som bytespunkt och bostadsbyggande, säger Catharina Håkansson Boman.

De nya höghastighetsjärnvägarna ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Hastigheten blir 320 km/h.

– Det här blir Sveriges och Norra Europas första höghastighetsjärnväg och den största investeringen i Sverige på 150 år, säger HG Wessberg.

Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna. Totalt ska infrastruktursatsningarna runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.