Nyheter

Förhandlare ska utreda fördyrad tunnelbana

Foto: Getty Images

Utbyggnaden av Stockholm tunnelbana väntas blir 9,3 miljarder dyrare än beräknat. Nu tillsätter Regeringen en förhandlingsperson för att hitta en lösning för det fortsatta genomförandet.     

Regeringen tillsätter en förhandlingsperson, Catharina Håkansson Boman, för de uppkomna fördyrningarna av utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Förhandlingspersonen ska samla berörda parter och hitta en lösning framåt. 

Region Stockholm har redovisat att den planerade utbyggnaden av Stockholms tunnelbana blir betydligt dyrare än vad som tidigare avtalats. Fördyringen uppgår till 9,3 miljarder kronor. 

Regeringen meddelar nu att man har beslutat att en förhandlingsperson ska samla berörda parter – region Stockholm och berörda kommuner – för att hitta en lösning för det fortsatta genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden. I förhandlingspersonens uppdrag ingår både 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen från 2017. 

– Det är ytterst allvarligt med kraftiga fördyringar och viktigt att hitta möjliga handlingsvägar framåt. Regeringen har nu tillsatt en förhandlingsperson som får i uppdrag att hitta en lösning så att den viktiga utbyggnaden av tunnelbanan kan fortsätta, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Catharina Håkansson Boman är ordförande i styrelserna som följer upp avtalen i Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling, och det är hon som utifrån denna roll blir förhandlingsperson. 

Förhandlingspersonen bör i hanteringen av kostnadsfördyringarna pröva möjligheterna att hitta tillkommande finansiering från region och kommuner, samt hitta kostnadsminskningar inom ramen för överenskommelsernas sammantagna beslutade budget. 

Förhandlingspersonen kan också i väl avvägd utsträckning föreslå en utökning av de lån som täcks genom framtida intäkter från trängselskatten. En förutsättning för utökning av lån är kostnadsminskningar och/eller en tillkommande finansiering från regionen och kommunerna i en nivå som krävs för att nå en överenskommelse.

Tidigare har Region Stockholm förklarat de ökade kostnaderna med bland annat nya statliga säkerhetskrav och miljökrav som inte var kända när 2013 års Stockholmsöverenskommelse tecknades

Kostnaden för den utbyggda tunnelbanan väntas med de nya beräkningarna uppgå till 32 miljarder kronor. 

FAKTA:

Sverigeförhandlingen – en förhandling om utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg samt åtgärder för att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra storstäder. 
2013 års Stockholmsförhandling – en förhandling om utbyggnad av Stockholms tunnelbana och ett ökat bostadsbyggande.