Nyheter

Förlikas efter fuktproblem – men Peab förnekar ansvar

Betongen var inte tillräckligt torr när plastmattan lades in på nya intensivvårdsavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Denna bild är från ett annat sammanhang. Foto: Getty Images

Betongen var inte tillräckligt torr när plastgolvmattan lades in på nya intensivvårdsavdelningen (NVB) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 
Kostnaden för sanering, ombyggnad och evakuering landade på 90 miljoner kronor.
Peab, som var totalentreprenör, menar att de inte gjort något fel, men har ändå valt att gå med på en förlikning med Västfastigheter och betala en ersättning på 55 miljoner kronor.

 
Kostnaden för den nya sjukhusbyggnaden, som bland annat inhyser neurologi-, transplantations- och cancerverksamhet var beräknad till 406 miljoner kronor, men sanering av cirka 20 000 kvadratmeter golv, evakuering av verksamheten och kostnaden för det nya golvet kostade ytterligare 90 miljoner kronor. En extrakostnad på drygt 20 procent.

I januari 2017 valde Västfastigheter, som bygger och driver sjukhus åt Västra Götalandsregionen (VGR), att stämma Peab i Göteborgs tingsrätt och kräva bolaget på ersättning, en stämningsansökan som senare drogs tillbaka. I september blev det känt, genom artiklar i GP (GöteborgsPosten), att Västfastigheter och entreprenören Peab kommit överens om förlikning och Peab ska betala 55 miljoner kronor till Västfastigheter som krävt totalt 85 miljoner kronor av Peab.

Parterna har stridit i tingsrätten sedan januari 2017 om vem som ska betala den dryga extrakostnaden. Striden startade efter att Västfastigheter tog upp saken under garantitiden för byggprojektet år 2013. Den nya vårdbyggnaden blev klar 2009.

– Det känns bra att vi kommit överens om detta, säger Lars Jansson, förvaltningschef i Västfastigheter, i GP den 20 september 2018.

Peabs presschef Kajsa Jacobsson säger samma dag till GP att parterna hade olika uppfattning i skuldfrågan men att Peab valde att göra en förlikning. Byggvärlden har sökt Peab för kommentar i saken men de har avböjt.

Bakgrunden till tvisten är att NVB drabbades av innemiljöproblem cirka 2,5 år efter färdigställande.

Ulf Krüger, områdeschef Teknik, Säkerhet och Miljö i Västfastigheter, beskriver idag saken på följande vis:

”Ett flertal av de anställda upplevde besvär med slemhinnor och andningsorgan. Under cirka fem års tid utfördes en mängd undersökningar, mätningar och utredningar som syftade till att försöka hitta orsak till personalens upplevda hälsobesvär. Mätningar av luften i byggnaden visade på emissioner som i vissa fall påvisade onormala värden i inomhusmiljön. Teorier har framförts om att det var orsakat av mattläggning på fuktig betong, en golvkonstruktion med omväxlande värme/kylslingor som driver fukt, en bristfällig kompabilitet mellan avjämning, golvlim och plastmatta, eller egenemissioner från aktuella golvmaterial. Exakt vilken enskild faktor eller samverkan mellan flera faktorer, som orsakat problemen, är svårt att fastställa. Orsaken till att personalen upplevde hälsobesvär i den omfattning som noterats är därför inte helt klarlagd, och en enhetlig syn på skadeorsaken saknas.”

Vårdfacket är kritiska mot förlikningen. Ett hundratal anställda, främst sjuksköterskor och undersköterskor, har haft hälsobesvär, enligt både facket och Västfastigheter. För de drabbade hade det varit en fördel om Peab hade fällts av Tingsrätten som ansvariga för betongfukten och hälsoproblemen, menar Vårdfacket.

– Flera av våra medlemmar har fortfarande inte fått sina hälsoproblem erkända som arbetsskada. En del som varit friska tidigare har fått astma och livsbestående skador. När ingen tar på sig ansvaret så blir det ännu svårare att bevisa. Det är jättetragiskt för våra medlemmar. Det gör mig mer arg än någonsin, säger Monica Djurner, huvudskyddsombud, Vårdförbundet, på Sahlgrenska.

– Det är sammanlagt 125 anställda som har hälsoproblem. Vi ska nu samarbeta med arbetsgivaren om hur vi ska lösa deras problem, säger Monica Djurner som väntar på ett möte inom kort.

Jan Kristensson är kemist och har jobbat med problem i inomhusmiljön sedan 1980-talet. Han startade företaget JK Chemik Lab AB som bland annat hjälper entreprenörer, fastighetsförvaltare, försäkringsbolag, skadeutredare och andra aktörer med analyser av betong och andra material som används av byggbranschen.

– Jag är inte förvånad över vad som hänt på Sahlgrenska med NVB. Golvmattorna är det sista som ska läggas in i varje byggnad. Särskilt om bygget är försenat så ligger det nära till hands att entreprenören och byggherren inte övertygar sig om att betongen eller flytspacklet är tillräckligt torrt. De gör för få mätningar och har inte kunskaper om vad som kan hända. De tar en risk och lägger till exempel in en plastmatta för tidigt. Jag har sett många exempel på detta, säger Jan Kristensson till Byggvärlden.

På Västfastigheter kommer man att vara mer observanta i framtiden.

– Vi måste ha stor vaksamhet kring betongens sammansättning. Vilka produkter som används ihop med betongen och framför allt vilken relativ fuktighet tillåts vid mattläggning, samt att fuktprover tas innan mattläggning i mycket större omfattning än vad som skedde i NVB. Fortsättningsvis kommer vi att vara mer observanta för den problematik som kan finnas när det gäller gjutna betongbjälklag, med eller utan mineraliska tillsatser, fuktmätningar och typ av golvytskikt, säger Ulf Krüger.

Tingsrätten i Göteborg har i sitt arkiv cirka femtio olika dokument, tillsammans tiotusentals sidor, som ingår i det stämningsmål som startade i januari 2017. Ett enda av dokumenten omfattar mer än 3 000 sidor. Västfastigheter och Peab har stora resurser och de engagerade ett antal av landets bästa advokater och experter i den juridiska striden.

I stämningsansökan som Västfastigheter inlämnade till Tingsrätten i Göteborg anges kategoriskt att Peab inte tog sitt ansvar som entreprenör och att man inte ens följde en beslutad plan för fuktkontroll.

Peab hade en totalentreprenad och var därmed helt och hållet ansvariga för att leverera en byggnad som inte orsakar hälsoproblem. Västfastigheter är kategoriska i sin framställning till Tingsrätten i Göteborg när det gäller ansvarsfrågan.

Peab upprättade våren 2017 en motstämning mot Västfastigheter och krävde likaledes ett högt belopp. Där understryker Peab att de definitivt inte gjort några allvarliga fel utan har tagit sitt fulla ansvar som entreprenör. Peab är absolut inte ansvarig för de hälsoproblem som Västfastigheter presenterat inför Tingsrätten i Göteborg, anger Peab i sin motstämning.

Göte Andersson