Nyheter

Förlorar ersättningstvist efter vägunderhåll

Efter en upphandling 2015 träffade Svevia och Trafikverket ett entreprenadkontrakt avseende utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Luleå. Parterna har tvistat om ersättning och målet har nu avgjorts i tingsrätt.


Svevias övergripande åtagande enligt entreprenadkontraktet var att utföra basunderhåll och snöröjning på allmänna vägar inom området Luleå i Norrbotten för att hålla dessa framkomliga för trafik. Entreprenaden påbörjades den 1 september 2015 och pågick fram till den 31 augusti 2019.

Parterna har tvistat om ersättning för ett utfört arbete, om Svevias rätt till ersättning för avseende drevåtgärder, samt hur uttrycket ”hela den körda sträckan” ska tolkas, rapporterar nyhetsbyrån Sirén. 

Svevia ville att Trafikverket skulle betala nästan 4,3 miljoner kronor, men tingsrätten ogillar käromålet. Tingsrätten menar att avtalets ordalydelse ska tolkas på det sätt som Trafikverket gör gällande, och inte ge Svevia rätt till ersättning för drevplogning i vägens bägge riktningar. 

Svevia måste istället stå för Trafikverkets rättegångskostnader på drygt 88 000 kronor.