Nyheter

Förlust för NCC

NCC gjorde en förlust på 182 miljoner kronor under årets första tre månader. Men förlusten har minskat jämfört med förra året och orderingången har ökat.

Orderingången ökade till 14 miljarder kronor under kvartalet, att jämföra med 7,9 miljarder under första kvartalet 2009.

— Förbättringen beror på en ökad orderingång i Construction-enheterna och ökade starter av bostäder i egen regi, säger NCC:s vd och koncernchef Olle Ehrlén i delårsrapporten.

Resultatet före skatt landar på 182 miljoner kronor i förlust, vilket är betydligt bättre än den minuspost på 294 miljoner som analytiker hade räknat med, enligt SME Direkt. Förlusten har också minskat jämfört med första kvartalet 2009, när minussiffran låg på 324 miljoner kronor.

— Förbättringen jämfört med föregående år förklaras av ett högre resultat i NCC Housing och lägre finansiella kostnader. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagt för NCC, framför allt beroende på att asfalt- och viss anläggningsverksamhet inte kan bedrivas vid kall väderlek. I år har den ovanligt kalla och snörika vintern medfört ökade kostnader och lägre omsättning, säger Olle Ehrlén i rapporten.

Nettoomsättningen minskade till 9,7 miljarder kronor, jämfört med 11 miljarder under första kvartalet 2009. Under perioden byggstartade NCC 1 077 bostäder, vilket är betydligt högre än de 277 som kom igång under det första kvartalet 2009.