Nyheter

Försäkra ditt företag mot svininfluensan

Blir det en andra våg av svininfluensa? Nu finns en försäkring för arbetsgivare som befarar en storskalig epidemi. Om sjuklönekostnaderna rusar i höjden täcks det av försäkringen.

Svininfluensan kan bli dyr för företagen om många anställda blir sjuka. Det är inte bara produktionsbortfallet som är en kostnad. De första 14 sjukdagarna, utom karensdagen, måste arbetsgivaren dessutom stå för sjuklönen.

Staten erbjuder redan mindre arbetsgivare ett slags högkostnadsskydd genom Försäkringskassan. Men arbetsgivare med en lönekostnad över fem och en halv miljon kronor får klara sig själva. Det är dessa arbetsgivare, med kanske 10 till 15 anställda och mera, som det svenska försäkringsbolaget Aspis Liv riktar in sig på.

Försäkringen kompenserar eventuella ökningar av sjuklöneskostnaderna. Ökningen fastställs genom en jämförelse med föregående år, enligt Jan Paju, vd på Aspis Liv.

Vad kostar försäkringen?

— Den kostar 1,25 procent på lönesumman. Har man tio miljoner kronor i lönesumma, så blir det 125 000 kronor.

Hur länge gäller den?

— Ett år framöver.

Nu tycks ju svininfluensan ha kommit av sig. Är det meningsfullt att teckna en försäkring?

— Ja, vi vet ju inte vad som händer. Det finns olika filosofier. Men de flesta tror att det kommer en andra våg om en tid. Det måste vara upp till varje företag att bedöma det där, säger Jan Paju.

Mattias Davidsson/Arbetarskydd