Nyheter

Försäkringsbolag vill inte betala för dränerad vägg

Fuktskador och mögel har upptäckts i kedjehus med enstegstätade, putsade fasader i Lomma. Försäkringsbolaget Gar-Bo vill inte betala för att husen får nya ytterväggar med luftspalt. Detta trots att bolaget har underkänt byggmetoden med enstegstätade fasad

Kedjehusen på Smålandsgatan byggdes 1999 av Götenehus. Redan efter några år började familjerna upptäcka olika fuktproblem. En familj kände en stark, konstig lukt i sovrummet och hos en annan familj regnade det in.

Nu har samtliga hus besiktigats och alla har förhöjda fuktvärden i väggarna. Anders Persson, besiktningsman på Byggnadsundersökningar, har undersökt nio av husen och konstaterat att alla dessa har fuktskador i ytterväggarna.
— Det är väldigt överensstämmande skador mellan husen, säger han.

Ett av husen har undersökts av en besiktningsman på uppdrag av Gar-Bo Försäkring, där byggfelsförsäkringen för husen är tecknad. Besiktningsmannen fann att spånskiva och träregelstommen i väggen var fuktskadad, med mögel och luktproblem som följd. Besiktningsmannen rekommenderade att den befintliga fasaden ersätts med en dränerad fasad.

Men Gar-Bo vill inte betala för nya, dränerade fasader.
— Om husägarna väljer en ny typ av fasad får de betala mellanskillnaden, säger Mikael Timmas, skadereglerare på Gar-Bo.

Nya, dränerade fasader skulle kosta 595 000 kronor per hus enligt Gar-Bos beräkningar. Och Gar-Bo anser att husägarna ska betala 240 000 kronor av den summan.

Om husägarna i stället väljer att bygga upp fasaderna med den ursprungliga konstruktionen kostar det dem endast självrisken på 20 150 kronor. Då täcker försäkringen resten av reparationen.

Nu har en familj på gatan stämt Gar-Bo och kräver att försäkringsbolaget betalar hela kostnaden för en dränerad fasad, exklusive självrisken.

Gar-Bo har nyligen gått ut till sina kunder och informerat att bolaget från och med nästa år inte kommer att försäkra byggnader med enstegstätade, putsade fasader.

Är det inte märkligt om ni inte täcker fel till följd av en konstruktion som ni själva bedömer som en riskkonstruktion?
— Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man skall tala om en ickerobust konstruktion. Metoden fungerar när utförandet är helt rätt, men den är för känslig även för små brister i utförandet, säger Lennarth Åstrand, vd på Gar-Bo.

Även Mikael Timmas ser problemen på Smålandsgatan som ett resultat av slarviga hantverkare.
— Metoden med putsade fasader har fått sig en knäpp på näsan, men vi har i princip bara ett område där det är riktigt dåligt och det är i Lomma. Och där beror det till 99 procent på hantverkarna, säger han.

Fotnot: Efter årsskiftet kommer det endast att vara möjligt att teckna byggfelsförsäkring hos Gar-Bo för enstegstätade, putsade fasader om väggarna har oorganiskt material samt mineralull och tjockputs.