Byggmaterial

Försäljningen av träprodukter backar

taävaror i byggvaruhandel
Under förra årets sista kvartal minskade försäljningen av byggmaterial med 17,5 procent. Foto: Getty Images

Byggmaterialindex ökar med sju procent under andra kvartalet i år.
Försäljningen av träprodukter är betydligt lägre och uppgår till drygt en procent.

Träprodukter är den kategori som under de senaste två åren utvecklats starkast. Renoveringar och byggprojekt skapade efterfrågan under pandemin, samtidigt som det under 2021 rådde störningar i utbud och leveranser av produkterna, inte minst träprodukter.

– Under årets andra kvartal är det träprodukter kopplade till utomhusprojekt som backar mest, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Prisutvecklingen indikerar tydligt att den prisjusterade försäljningsutvecklingen varit negativ under det senaste kvartalet, vilket betyder att försäljningsvolymen minskat. Det syns nu även tydligt inom proffssegmentet som växte med 17 procent under andra kvartalet mätt i löpande priser.
– Lägg därtill ett högre ränteläge som minskar investeringsviljan för både nya och planerade projekt under hösten, säger Monica Björk.

Kraftig prisökning

Prisuppgången på träprodukter har varit påtaglig under de senaste åren och under 2022 berör prisökningarna till stor del även andra produktgrupper. Totalt estimeras prisuppgången i Byggmaterialhandeln till 36 procent för det andra kvartalet, beräknat på uppgifter från SCB:s Byggkostnadsindex.

Framöver väntas konjunktursvängningen påverka efterfrågan på branschens produkter negativt. Bland större projekt riskerar ökade byggkostnader bli en anledning till att projekt inte genomförs som planerat, enligt Byggmaterialhandlarna.

Försäljningsutveckling för Byggmaterialindex och träprodukter Q1 2021-Q2 2022. Källa: Byggmaterialhandlarna

Enligt Svenskt Trä har försäljningen av lagerbalk och projektbalk minskat med 0,6 procent under årets första sex månader. Försäljningen för juni 2022 har minskat med 7,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Efterfrågan på limträ till stora projekt är dock fortsättningsvis mycket hög och limträtillverkarna ser positivt på framtiden.

– Efterfrågan på lagerbalk har dämpats något, men detta är sett utifrån tidigare mycket höga försäljningsvolymer. Oron för ökade kostnader och inflation verkar påverka investeringsviljan hos konsument. Gällande större projekt upplever vi däremot ett mycket starkt tryck, med många och framför allt stora projekt inför hösten och våren 2023, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Setra Trävaror AB har också märkt av en något minskad försäljning av lagerbalk under andra kvartalet 2022. Samtidigt ser man ett ökat behov av framför allt längre och kraftigare balkar till riktigt stora projekt.
– Marknadens intresse för att använda limträ i både mindre och större projekt växer vilket vi tolkar som att kunskapen om materialets alla fördelar har ökat. Kunderna efterfrågar även mer synliga balkar av limträ i sina projekt, säger Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

Byggmaterialindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.