Nyheter

Försämrad utsikt för svenskt bostadsbyggande

Skanska drar ned utsikterna för svenskt bostadsbyggande och bostadsutveckling.

För att få bukt på lönsamhetsproblem arbetar byggkoncernen nu med en mindre ledningsgrupp som är närmare bolagets affärsenheter.

Det sade Skanskas nytillträdde vd Anders Danielsson under torsdagen rapportpresentation, och meddelade samtidigt att 2500 jobba kan försvinna i Polen. 

Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 738 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 512 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Bolaget har vinstvarnat sedan tidigare.

Intäkterna summerade till 43.619 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 43.408 miljoner.

Orderingången summerade till 33,2 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 34,0 miljarder.

Utdelningen föreslås enligt besked i samband med bolagets vinstvarning bli 8:25 kronor per aktie.

Skanska drar ned utsikterna för svenskt bostadsbyggande och bostadsutveckling.

Det framgår av bolagets bokslut.

”Bostadsmarknaden för de segment som Skanska riktar in sig på har saktat ner till en mer stabil marknad i Sverige, den norska marknaden är fortsatt stabil även om osäkerheten har ökat”, skriver Skanska avseende bostadsutveckling.

Den nya vd:n Anders Danielsson skriver angående bostadsutveckling att Skanska i Stockholm och Oslo upplever ”att kunder är mer avvaktande i sina köpbeslut”.

Samtidigt konstaterar han att resultatet för koncernens bostadsutveckling stärktes jämfört med 2016 och att segmentets avkastningssiffror låg väl över de uppsatta målen.

”Volymen ökade under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, vilket ger oss en trygghet i att efterfrågan på bostäderna i vår pipeline med kärnprodukter och prisvärda hem kommer att bestå”, framhåller han även.

Skanskas bostadsutvecklingsdel hade ett rörelseresultat om 1,7 miljarder kronor under helåret 2017 (1,6). Rörelsemarginalen var 13,0 procent (12,1) och avkastningen på sysselsatt kapital 15,4 procent (17,1).

Av de omkring 3.000 jobb som ska bort inom Skanskakoncernen som ett led i omstruktureringsarbetet kan 2.500 polska medarbetare tänkas beröras, enligt Anders Danielsson.

För att få bukt på lönsamhetsproblemen inom delar av Skanska arbetar byggkoncernen nu med en mindre ledningsgrupp som är närmare bolagets affärsenheter.

Det säger Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt angående den senaste tidens ledningsförändringar.

Hans tanke är att den nya ledningsgruppen ska ”säkerställa” att de aviserade omstruktureringsåtgärderna genomförs på rätt sätt.

Det rör sig om en del av USA, den brittiska verksamheten, den polska samt om den tjeckiska byggdelen, påminner han.

Skanska har under ett ”antal månader arbetat fram strategier för att åtgärda lönsamheten i de byggdelarna.

”Vi är fastbeslutna och har en bra plan, även om det kommer att ta lite tid”, säger han och för fram att han har ”ett bra team med bra chefer ute i alla enheter” varpå han uttrycker en övertygelse om att komma att lyckas med arbetet.

Framöver kommer det råda ökad selektivitet vid projektanbud inom de berörda delarna.

”Det gäller att göra sin hemläxa före anbud helt enkelt”, säger han.

Den nordiska byggverksamheten uppvisar dock ”bra marginal” och stora delar av USA går som förväntat, fortsätter han rörande byggenheterna.

”En del av orderstocken i USA är skadad, vi har en del död omsättning som vi behöver arbeta av under 2018”, säger Anders Danielsson och lägger till att vissa av de problemfyllda amerikanska anläggningsprojekten sträcker sig in i 2019.

Polska projekt är överlag kortare och de flesta projekt i vilka Skanska tog nedskrivningar under fjolåret är ”avslutade”, säger vd:n.

Nyhetsbyrån Direkt