Nyheter

Försämrat resultat för NCC

Under måndagen presenterade NCC sin delårsrapport. Siffrorna visar ett försämrat resultat för årets nio första månader jämfört med motsvarande tid förra året. <br></br> Nu säger vd Olle Ehrlén att ytterligare personalneddragningar kommer att b

NCC:s nettoomsättning uppgick till 40,98 miljarder för årets första nio månader. Det är en minskning jämfört med motsvarande tid förra året, då omsättningen låg på 41,10 miljarder. Periodens resultat uppgick efter skatt till 1,29 miljarder, vilket ska jämföras med 1,71 miljarder för samma period förra året.

Under det tredje kvartalet sålde NCC 548 bostäder, att jämföra med 760 under motsvarande kvartal förra året. Antalet byggstartade bostäder var 389 för tredje kvartalet i år jämfört med 1 089 för samma tid förra året.

— Efterfrågan var god på den nordiska byggmarknaden under det första halvåret men försvagades under det tredje kvartalet. Marknaden för nya bostäder har till stor del avstannat i Norden och Baltikum som följd av den globala finanskrisen, säger NCC:s vd Olle Ehrlén i ett pressmeddelande.

Nu ser NCC negativt på marknaden för 2009.
— Anläggningsmarknaden förväntas visa en viss tillväxt men bedöms inte kunna uppväga en allt svagare marknad för övriga hus, bostäder och kommersiella fastigheter, säger Olle Ehrlén i pressmeddelandet.

Nu ska NCC successivt anpassa sin organisation, verksamhet och sina kostnader på koncernens alla marknader. För att effektivisera och förstärka NCC:s boendeaffär samlas denna från och med 1 januari 2009 i ett eget affärsområde.

Och uppsägningar är att vänta under det närmaste året. Från januari till och med oktober i år har NCC redan beslutat om neddragningar av 1 700 tjänster. 700 av dessa har redan slutat eller är uppsagda. Resterande 1 000 handlar om tjänster på alla affärsområden i alla länder där NCC är verksamt.
— Ytterligare neddragningar kommer att behöva genomföras det närmsta året, men omfattningen av dessa är svår att bedöma i rådande marknadsläge, säger Olle Ehrlén enligt pressmeddelandet.