Nyheter

Forsen Projekt och Bygg-Fast går samman

Forsen Projekt och Bygg-Fast går samman  och bildar en av landets största aktörer inom byggprojektledning. Företaget får en omsättning på cirka 300 Mkr och nära 200 anställda på sju orter i Sverige.

Fastighetsutvecklingen inom Bygg-Fast kommer att ingå i den nya koncernen som ett eget bolag för att fortsätta den pågående expansionen.

 Genom sammanslagningen skapas en aktör med närvaro på samtliga de mest expansiva marknaderna i Sverige. Den gemensamma projektportföljen visar på en förmåga att genomföra såväl stora komplexa bygg- och anläggningsprojekt som mindre hyresgästanpassningar.

 Bland de större projektledningsuppdragen hittar man projekt som t ex Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg, IKEA-varuhus, nya Textilhögskolan i Borås, Centralstationen i Stockholm och större sjukhusprojekt. Med nära 200 medarbetare på sju kontor har det nya företaget en kapacitet att möta de allt starkare kundkraven på såväl bredd som djup i kompetensen och hög tillgänglighet

Tillsammans har de båda företagen anställt ett stort antal nya medarbetare det senaste året och ser ett fortsatt rekryteringsbehov.

Den nya koncernen kommer att bestå av ett projektledningsbolag under ledning av Bengt Johansson som idag är vd i Forsen Projekt AB. Den fastighetsutveckling som bedrivs i Bygg-Fast kommer att ingå i den nya företagsgruppen under ledning av Peter Bellevik, nuvarande vd i Bygg-Fast.