Nyheter

Försenad utredning ska möta energislöseriet

Regeringens utredning om energieffektivisering försenas. Den blir klar 18 november istället för sista oktober. Då kommer nya styrmedel för att få bukt med energislöseriet att presenteras. Det uppger den enskilde utredaren Tomas Bruce för Energiextra.

Arbetet pågår in i det sista med utredningen. Den kommer att innehålla ett förslag om nationellt mål för energieffektivisering till 2016 — utöver EU-minimikraven om nio procent. Dessutom kommer det finnas förslag på nya styrmedel.

— Delbetänkandet i våras visade att vi klarar nioprocentsmålet med de styrmedel som Sverige planerar att införa. Vill vi spara mer energi krävs fler styrmedel, säger Tomas Bruce till Energiextra.

Styrmedel som har diskuterats inom utredningens expertkommitté är bland annat en slags premie för energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, liknande rot-bidrag, men med klimatkoppling.